Kategori: Kimya

Sıfırdan Kimya Öğrenmek

Kimya dersi objektif değerlendirildiğinde fen dersleri içerisindeki en kolay derstir. Ancak kimya dersinde başarılı olmayanlar bizim bu cümlemize kızabilirler. Bu da normal bir durumdur. Çünkü kimya bilinmediği taktirde
Read More

Yanma Tepkimesi Denkleştirme

Kimyasal tepkime çeşitleri içerisinde yanma tepkimeleri en çok karşımıza çıkan tepkime türlerindendir. Organik moleküller yanma tepkimesi verdiği için yanma tepkimesi çok önemlidir. Hücrelerimizde solunumla enerji üretilmesi de yanma
Read More

En Çok Isı Veren Katı Yakıt Hangisidir?

İnsanoğlu yakıtlardan her anlamda fayda sağlamaktadır. Isınmadan tutun da sanayide enerji ihtiyacına, elektrik enerjisinden tutun da motorlu araçların hareketlerine kadar biz enerjiyi yakıtlardan elde ederiz. Yakıtları sıvı, katı
Read More

Karışım Nedir?

Karışım kavramı kimyanın en önemli kavramlarından biridir. Karışım nedir sorusu fen dersinin temel sorularından biridir. Ayrıca homojen karışım, heterojen karışım gibi kavramları anlayabilmemiz adına önce karışım nedir bilmemiz
Read More

Ayırma Hunisi ile Ayırma

Kimyada karışımlar ve karışımları ayırma yöntemleri önemli bir konudur. Bu yazıda bu yöntemlerden biri olan ayırma hunisi ile ayırma yöntemi üzerinde duracağız. Basit ama etkili olan ayırma hunisi
Read More

Kan Asit Mi Baz Mı?

Asit ve bazları tanıdığımız zaman hangi maddenin asit, hangi maddenin baz olduğu sorusu önemli hale gelir. Bazı asit ve bazları hepimiz biliriz. Ancak bazı maddelerin asidik veya bazik
Read More

Dekantasyon ile Ayırma

Kimyada ekstraksiyon, flotasyon, santifürüjleme, dekantasyon gibi birçok ayırma yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemleri karışmaları birbirinden ayırmak için kullanılır. Bu yazıda dekantasyon nedir öğrenecek ve dekantasyon ile ayırma örnekleri üzerinde
Read More

Süt Asit Mi Baz Mı?

Kimyada asitler ve bazlar konusunu öğrendiğimiz zaman buna günlük hayattan örnekler de veririz. Süt bu konuda en çok merak edilen maddelerden biridir. Süt asit mi yoksa baz mı
Read More