12. Sınıf Fizik Formülleri

12. sınıf konuları fizik müfredatındaki kısmen zor bölümdür diyebiliriz. Bu konuları öğrenmek için ciddi bir çalışma yapmak gerekir. Sadece formül ezberlemek yeterli olmaz. Ancak yine de tekrar yaparken bu formüllerin toplu olarak önümüzde olması iyi bir şeydir. Bu yazıda 12. sınıf fizik formülleri üzerinde kısaca durmaya çalışacağız.

12. sınıf fizik konuları yazısında fizik müfredatına değinmiştik. Bu yazıda bu konulara ait formüller üzerinde durmaya çalışacağız. Bu konuları iyi öğrenmek hem AYT açısından hem de okul sınavları açısından çok faydalı olacaktır.

Önce 12. sınıf konularını kısaca hatırlayalım:

12. Sınıf Konuları ve Formülleri

12. sınıf müfredatındaki konular şöyle sıralanabilir:

 • Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
 • Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Şimdi bu konulara ait önemli formülleri görelim.

Çembersel Hareket Formülleri

Çembersel harekette T = periyot, f = frekans, w = açısal hız, v = çizgisel olmak üzere çembersel hareket formülleri şöyle sıralanabilir:

 • T = 1/f
 • T.f = 1
 • V = 2π.r/T = 2π.r.f = w.r
 • w = 2π/T = 2πf
 • V = w.r
 • a = V2 / r = w2.r
 • F = m. V2 / r = m. w2.r
 • Silindir içinde dönem cisim Vmin = √gr/k
 • Yatay virajlı yol k.g.r ≥ v2

Basit Harmonik Hareket Formülleri

Basit harmonik hareket konusu çembersel hareketle ilişkili bir konudur. Bu nedenle iki konunun formülleri birlikte düşünülebilir.

 • T.f = 1
 • Vx = -rwsinwt
 • Vy = rwcoswt
 • Vx = w.√(r2 – x2)
 • V2 = Vx2 + Vy2
 • Basit sarkaç için T = 2π√(L/g)
 • Yaylı sarkaç için T = 2π√(L(m/k)

Dalga Mekaniği Formülleri

Dalga mekaniği 12. sınıf müfredatının önemli konularından biridir.

 • Su dalgaların girişim: Katar = nλ, Düğüm = (n − 1/2)λ
 • Tek yarıkta kırınım: saçak aralığı = ∆X = L.λ/w.n, karanlık = nλ, aydınlık = (n + 1/2)λ
 • Çözme gücü: ∆X = L.λ/w.n
 • Çift yarıkta girişim: aydınlık ∆S = n.λ, karanlık ∆S = (n − 1/2)λ

Atom Fiziğine Giriş Formülleri

Atomda n yörünge numarası ve h planck sabiti olmak üzere;

 • Açısal momentum L = m.V.r = n.h
 • r = 0,53n2 / Z
 • E = -13,6 Z2 / n2
 • E  = hf = hc / λ
 • Frekans f = c / λ
 • V = H.d burada V galaksinin uzaklaşma hızı, H Hubble sabiti ve d uzaklık olur.

Modern Fiziğe Giriş Formülleri

Modern fizik konusunda biz hız, zaman, uzay kavramları üzerinde detaylı dururuz. Albert Einstein’ı yaptığı çalışmalarla daha iyi bilgi sahibi olduğumuz bu konuda formülden çok konunun mantığını bilmek önemlidir.

 • t = t0 / √(1 – v2/c2)
 • L = L0
 • E0= m.c2
 • E = E0 + Ek
 • Ek = m.c2.(ɣ-1)

Modern fiziğin uygulama alanları konusunda ise formülden çok konunun metnini bilmek gerekir.

12. sınıf fizik konularında 11. sınıftan farlı olarak daha çok teorik bilgi gerektiren konular bulunmaktadır. Bu konuları kavramakta güçlük çekiyorsanız bol tekrar yapmanızda fayda olabilir. Özellikle formülleri kendiniz çıkarırsanız çok daha faydasını görürsünüz.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 − six =