9. Sınıf Hücre ile İlgili Sorular ve Cevapları

9. sınıfta gördüğümüz hücre konusu biyolojinin temelidir. Bu konuda daha sonraki süreçte de sürekli karşımıza çıkacaktır. O nedenle bu konuyu iyi öğrenmenin getireceği faydaları saymakla bitiremeyiz.

9. sınıf hücre ile ilgili sorular ve cevapları

9. sınıf hücre ile ilgili sorular ve cevapları vermeden önce şunu belirtelim. Burada vereceğimiz soru ve cevapları test olarak derledik. Dilerseniz soru ve cevaplara bakmadan testi çözerek kendinizi deneyebilirsiniz. Sonrasında buradaki cevapları kontrol edersiniz.

Testi Çöz

Hücre ile İlgili Sorular ve Çözümleri

Dilerseniz önce test sorularını verelim. Ardından da bu soruları cevaplayalım.

Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ökaryotik organizmalarla ilgili yanlış bir açıklamadır?

A) Hücrelerinde kalıtsal madde olarak DNA içerirler.

B) Oksijenli solunum yapan hücreleri mitokondri içerir.

C) Hücrelerindeki kalıtsal maddeleri bir zarla çevrilidir.

D) Hücrelerinde ribozomal RNA (rRNA) bulunur.

E) Hücrelerinin tümü yaşamın sonuna kadar bölünme yeteneğini korur.

2. Aşağıdakilerden hangisi kromoplastlara ait bir özelliktir?

A) Bitkiye renk verme

B) Fotosentezi gerçekleştirme

C) Solunumu gerçekleştirme

D) Protein depolama

E) Hayvan hücrelerinde bulunma

3. İnsanın karaciğer hücrelerinde bazı zararlı maddelerin etkisiz hale getirilmesini aşağıdaki organellerden hangisi sağlar?

A)  Koful

B) Golgi cisimciği

C) Granülsüz endoplazmik retikulum

D) Granüllü endoplazmik retikulum

E) Mitokondri

4. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?

A) Endoplazmik retikulum

B) Hücre çeperi

C) Çekirdek zarı

D) Sentrozom

E) RNA

5. Amiple ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yalancı ayak oluşturur

B) Tek hücreli yapıdadır

C) Fagositoz yapar

D) Prokaryottur

E) Tüketicidir

6. Bir hücrede aşağıdaki yapılardan hangisinin mutlaka bulunması gerekmez?

A) Genetik materyal

B) Ribozom

C) Hücre zarı

D) Sitoplazma

E) Mitokondri

7. Hücrede protein senteziyle görevli yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sentrozom

B) Hücre zarı

C) Koful

D) Ribozom

E) Lizozom

8. Aşağıdaki yapılardan hangisi hücre içi sindirimde görev alır.

A) Lizozom

B) Ribozom

C) Endoplazmik retikulum

D) Çekirdek

E) Hücre duvarı

9. Hücre organelerinden kofulun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Protein sentezlemek

B) Glikoz sentezlemek

C) Depolamak

D) Hücreyi ışığı karşı korumak

E) Çoğalmayı sağlama

10. Bakteri hücresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tek başına bir canlıdır

B) Gelişmiş organelleri yoktur

C) Hücre çeperi bulundurur

D) Genetik materyal zarla korunmuştur

E) Sitoplazması vardır

Çözümler

Şimdi de 9. sınıf hücre konusuyla ilgili verdiğimiz bu soruların çözümlerini tek tek ele alalım.

Soru 1: Ökaryotik organizmalar hücrelerinde kalıtsal materyal olarak DNA içerirler, oksijenli solunumları için ise mitokondri organeli gereklidir. Hücrelerinde her çeşit RNA da bulunur. Aynı zamanda zarla çevrili bir çekirdek de vardır.

Ancak hücrelerin tümü bölünme yeteneğini korumaz. Hatta bazı hücrelerin bölünme özelliği dahi yoktur. Örneğin insandaki sinir hücreleri bölünmez. Doğru cevap E seçeneği olur.

Soru 2: Kromoplast plastitler altındaki üç yapıdan biridir. Kloroplast fotosentez yapar, lökoplast depo görevi görürü ve kromoplast ise bitkiye çeşitli renkler verir. Doğru cevap A seçeneğidir.

Soru 3: Golgi cisimciği salgı yapan birimdir. Karaciğerde zararlı maddeleri zararsız maddeye çevirmek de salgı yoluyla olur. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

Soru 4: Sentrozom bitki hücresinde değil hayvan hücresinde yer alır ve bölünmede kullanılır. Diğer organller bitkilerde bulunur. Doğru yanıt D seçeneği olur.

Soru 5: Amip tek hücreli ökaryot bir canlıdır. Dolayısıyla prokaryot değildir. Cevap D seçeneği olur.

Soru 6: Mitokondri ökaryot canlılarda bulunur ve oksijenli solunum organelidir. Prokaryot hücrelerde bulunmaz. Bu nedenle yanıt E seçeneğidir.

Soru 7: Protein sentezi bütün canlılarda görülür. Bütün canlılarda ribozom organeli bulunur ve en temel yapıdır. Bu bilgiyi unutmamak gerekir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Soru 8: Lizozom hücre içi sindirimle görevlidir. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevaptır.

Soru 9: Koful depo görevini yerine getirir. Besin kofulu besin depolarken boşaltım kofulu artık maddeleri depolar. Yanıt C seçeneğidir.

Soru 10: Genetik materyal zarla zarla sarıldığında çekirdek meydana gelir. Bu da canlının ökaryot olduğunu gösterir. Oysa bakteriler prokaryot canlılardır. Doğru yanıt D seçeneği olur.

2 Yorumlar

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × one =