Adalet ve Eşitlik Kavramlarını Açıklayınız

Eşitlik ve adalet kavramları daha 4. sınıf müfredatında karşımıza çıkan çok önemli iki kavramdır. Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklayınız şeklinde 4. sınıfta karşılaştığımız bu iki kavram ilerleyen hayatımızda da çok önemlidir. Bu yüzden iki kavramı da iyi öğrenmeliyiz.

Eşitlik: Bir toplumdaki bireylerinin tamamı eşit haklardan yararlanması ve yasalar önünde eşit olmasıdır.

Adalet: Herkesin hak ettiğini hak ettiği şekilde almasıdır.

Eşitlik aslında adaletin bir gereğidir. Ancak eşitlik derken kast edilen hak eşitliğidir. Mutlak eşitlik her zaman adaletli olmayabilir. Adalet eşitliğe göre daha geniş bir kavramdır. Ancak adaletin olması için de eşitlik gereklidir.

Örneğin bir sınıfta sınava giren her öğrenciye aynı soruların sorulması eşitliktir. Öğrencilerin sınav başarısına göre hak ettikleri notları alması ise adalettir.

Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklayınız

Adalet ve Eşitlik İlişkisi

Eşitlik ve adalet kavramlarının ilişkili ancak biraz farklı iki kavram olduğunu söyledik. Yukarıda verdiğimiz sınav örneği ise bu iki kavramı güzel bir şekilde açıklamaktadır. Konuyu iyi anlamayan biri eşitlik ve adalet aynı şey midir diye sorabilir. Aynı şey olmasalar da bu iki kavram ilişkili kavramlardır ve hukukun da temelini oluşturmaktadır.

İnsanlar doğdukları andan itibaren insan olmanın bir gereği olarak çeşitli haklara sahiptir. Herkes bu haklara eşit şekilde sahip olduğu için bu hakların eşit bir şekilde yasalarla da güvence altına alınması gereğidir.

Örneğin yaşam hakkı açısından herkes eşittir. Herkesin yaşamaya hakkı vardır. Ya da beslenme hakkı herkeste eşit şekilde vardır. Herkes beslenebilir.

Ancak eşitliği hak ve görevler anlamında genel olarak ele almak gerekir. Çünkü her durumda mutlak eşitlik sağlamaya çalışırsak bu sefer adaletten şaşarız. Örneğin küçük bir çocuk ile bir yetiştik aynı miktarda yemek yiyemez. Bu nedenle büyüklerin tabağına biraz daha fazla yemek konur.

Ya da küçük bir çocuk çalışıp para kazanamaz. Bu nedenle parayı büyükler kazanır. Çocuklar ise ihtiyaç duydukları şekilde oyunlar oynayarak eğlenir.

Adalet herkese hak ettiği şeyi vermektir. Bu açıdan adalet eşitliğe göre daha genel ve daha kapsayıcı bir kavramdır.

Bir toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi için adalet çok gereklidir. Adalet olmazsa toplumda çok önemli sorunlar baş gösterir. Adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar daha önce değinmiştik.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + eleven =