Analitik Kimya Nedir?

Kimya çok önemli bir doğa bilimidir. Kimya bilgisinin artması sonucu kimya, çeşitli disiplinlerle ayrılmıştır. Kimyanın alt disiplinleri yazısında bunlara değindik. Burada biz bu disiplinlerden biri olan analitik kimya hakkında konuşacağız. Analitik kimya nedir sorusuyla konuya giriş yapalım.

Çeşitli maddelerin tam olarak ne içerdiğini sayısal verilerle ortaya koyan ve bunları değerlendirip çeşitli sonuçlar elde eden kimya alt dalına analitik kimya denir.

Analitik kimya ciddi birçok analiz yöntemi kullandığı için iş sahası geniş olan kimya dalları arasında yer alır. Birçok alanda analitik kimyacılar çalışmaktadır.

Analitik kimya nedir

Analitik Kimya Uğraş Alanları

Analitik kimya hem bilim hem de bir iş sahasıdır. Bu alanda çeşitli meslekleri görebiliriz. Ancak hepsinin temelinde maddeleri inceleme, analiz etme yatmaktadır.

Günümüzde bir analitik kimya çalışanından kimya bilgisinin yanında analiz yeteneğini de kullanması beklenir. Çünkü çıkan verileri değerlendirmek ve sürekli testler yapmak analitik düşünce yeteneğini de gerektirmektedir.

Fabrikalarda kimyasallarla üretim yapılan her alanda çeşitli analizlere ihtiyaç duyulur. Her üründe belirli kimyasalların belirli oranlarda olması beklenir. Bunun için üretimde çeşitli numuneler alınarak devamlı testler yapılır.

Sanayide üretim yapılırken birçok kimyasal kullanılır. Ayrıca üretim sırasında da birçok kimyasal tepkime gerçekleşmektedir. Gıda, ilaç, polimer üretimi gibi sektörlerde bu daha da göze çarpmaktadır.

Örneğin bir süt fabrikasında üretilen ve paketlenen sütün istenilen ölçülerde içeriğe sahip olduğunu tespit etmek için belirli aralıklarla ürün kenara ayrılır. Bu ürünler sürekli test edilerek üretimin düzgün işlemesi sağlanır. Bu işle ilgilenen analitik kimyacı ya da gıda mühendisi numune alma, istenilen kimyasalları ayırma ve test etme konularında bilgi sahibi olması beklenir.
İlgili yazı: Polimer kimya nedir?<

Analitik Kimya Alanında Yapılanlar

Yukarıda analitik kimyacıların büyük sanayi tesislerinde çalışabildiğini vurguladık. Bunun dışında da çeşitli araştırma ve geliştirme tesisinde de yine analitik kimya bilgisi ön plana çıkmaktadır. Üniversite labaratuvarlarında da bu durum yine böyledir.

Analitik kimyagerlerin iş hayatında yaptığı bazı uygulamaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

  • Hem nicel hem de nitel kimya gözlemleri yapmak
  • Örnek alım kriterlerine uygun bir şekilde test için örneklem elde etmek
  • İnceleme ve test konularını belirleme
  • İncelenecek ürünün alt ve üst hata sınırlarını belirlemek
  • Karışımlardan belirli maddeleri çekip izole etmek
  • Çeşitli veriler elde etme, verileri tablolama, kaydetme ve yorumlama
  • Düzeltilmesi gereken bir durum olduğunda müdahale ederek sorunu çözme
  • Daha iyi kalitenin elde edilesi için yeni hipotezler üzerinde çalışma
Yukarıda saydıklarımızı düşününce analitik kimya alanında laboratuvar tekniklerinin ve istatistik bilgisinin yoğun olarak kullandığını görebilirsiniz.

Analitik Kimya ve Gelecek

Günümüzde veri elde etmenin birçok yolu bulunmaktadır. Ayrıca istatistik ve veri işlemek için de çok gelişmiş bilgisayar tabanlı sistemler bulunmaktadır. Ancak bu sistemlerin doğru işletilebilmesi için dahi analiste ihtiyaç duyulmaktadır.

Yüksek teknoloji içeren laboratuvarlarda örnekleme ve analiz etme çeşitli cihazlarla yapılabilmektedir. Bu da kimya sektörünün birçok yerinde yüksek teknolojinin insan emeğinin yerini almasına yol açmıştır.

Analitik kimyacılar var olan teknolojiyi geliştirme, ihtiyaç duyulduğunda yeni yöntemler geliştirme ve sürekli daha iyisini hedeflemekle yükümlüdür. Teknolojinin bu denli gelişmesi ve test yapma olanaklarının güçlenmesi, testin yapılmasından daha çok sonuçlarının değerlendirilmesini önemli hale getirmiştir.

Dolayısıyla bugünde ve gelecekte analitik kimyada asıl olan şey güçlü bir kimya bilgisi ve güçlü bir analitik düşünce sistemidir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × 3 =