Araştırma İle İlgili Meslekler

Bir şeyi araştırmak bazen çok zahmetli olsa da öğrenmeye tutkun insanların en sevdiği işlerden biridir aynı zamanda. Araştırmayı seven insanların özellikle iyi yapabileceği birçok iş bulunuyor. Bu yazıda araştırma ile ilgili meslekler üzerinde duracağız.

Neredeyse bütün işlerin öyle ya da böyle araştırma gerektirdiğini unutmamalıyız. Biz araştırmanın daha ön planda olduğu meslekler üzerinde durmaya çalışacağız.

Araştırmayla ilgili bazı meslekler şöyle sıralanabilir:

  • Tarihçi
  • Biyolog
  • Jeolog
  • Arkeolog
  • Medikal bilimci
  • Sosyolog
  • Veri uzmanı
  • Akademisyen (diğer bütün alanlarda)

Araştırma ile ilgili meslekler

Araştırmayla İlgili Meslekler ve Açıklamaları

Araştırmanın ön planda olduğu mesleklere bazı örnekler verdik. Şimdi bu alanları açıklayalım.

Tarihçi

Tarih belge ile yapılır. Yeni belge bulmak var olan belgeleri analiz etmek gibi birçok araştırma işi tarihçilikte bulunur. Bir tarihçinin çok okuması ve çok araştırması gerekir. Tarihçi olacak birinin araştırmaya hevesli olması gerekir.

Tarihte bazen bir bilginin peşinde aylarca hatta yıllarca koştuğunuz olur. Çünkü çok fazla doğrudan belge olmakla birlikte her tarih döneminin belirli uzmanları bulunuyor. Bu uzmanların belgelendirdiklerini de üzerine eklediğiniz zaman çok geniş bir araştırma alanı doğuyor.

Ayrıca şunu belirtelim ki bir tarihçinin iyi araştırma yapabilmesi için birkaç yabancı dil de bilmesi gerekiyor.

İlgili yazı: Tarih ile ilgili meslekler

Biyolog

Pozitif bilimlerde araştırma denince ilk akla gelen alan biyolojidir. Çünkü biyoloji canlı bilimidir ve sınırları çok geniştir. Yeryüzünde milyonlarca canlı türü ve trilyonlarca canlı bulunuyor. Her bir türün ise kendine ait özellikleri var. Bütün bunları düşünüce araştırma yapmak için çok geniş bir alan doğuyor.

Bir biyoloğun bütün canlı türlerine hakim olması elbette imkansızdır. Bu nedenle biyolojinin çeşitli alt dalları bulunur. Ayrıca biyolojide canlıları sınıflandırma son derece önemlidir. Sınıflandırma türlerin özelliklerini tayin etmede çok temel bir gerekliliktir.

Su altı biyolojisi, mikrobiyoloji, zooloji, viroloji gibi biyolojinin çok geniş ve eğlenceli birçok alt dalı bulunmaktadır. Bu alt dalların her biri çok önemli araştırma meslekleridir.

Jeolog

Jeoloji Dünya bilimidir. Dünyamız keşfedilecek birçok özelliğe sahiptir. O yüzden  jeologların araştırmaları hiç bitmez.

Jeologların en çok incelediği şeylerden biri Dünya’nın tarihidir. 4,5 milyar yıl civarında olduğunu bildiğimiz Dünya o kadar çok süreç geçirmiştir ki bunları irdelemek çok geniş araştırmalar gerektirir.

Ayrıca şu anda var olan Dünya’nın özelliklerini ele almak da jeologların temel görevidir. Yer kabuğunun özellikleri, kayaçlar, fay hatları, su hareketleri, mineraller, levha haritaları gibi birçok bilgi jeolojinin inceleme sahasındadır.

Bu bakımdan jeoloji hem tarihi kapsar hem de coğrafyayı. Ayrıca fizik, kimya gibi pozitif bilimlerden direk yararlanır.

Arkeolog

Arkeologların görevi yazılı tarihi belgelerin olmadığı dönemlere ait bilgiler toplamaktır. Bunun ana yolu ise kazılardır. Dünya’da daha kazılmayı ve araştırılmayı bekleyen o kadar çok alan vardır ki. Tarih öncesiyle ilgili olan bir insanın arkeolojiden keyif almaması olanaksızdır.

Arkeologlar sadece kazı yapmazlar. Ayrıca çıkan ürünlerin incelenmesi, sınıflandırılması, değerlendirilmesi gibi birçok görevleri vardır. Arkeoloji çalışmaları tarihe ışık tutmaktadır.

Medikal Bilimci

Bugün sağlık endüstrisi çok geniş bir hal almıştır. İnsan ve hayvanlar için kullanılan sayısız ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçların geliştirilmesinden tutun da sağlık için gereken cihazların üretilmesine kadar medikal bilimler çok geniş araştırmalar gerektirir.

Ayrıca eczacılık, tıp hekimliği gibi alanları da medikal bilimler çatısı altında toplayabiliriz. Bütün bu alanlar araştırma gerektiren medikal alanlardır.

Sosyolog

Sosyolog toplum bilimcidir. Toplum hakkında bilgi sahibi olmak ise araştırma ile mümkündür. Anket, saha araştırması, sosyal deney gibi çeşitli yöntemler ile sosyologlar veri toplar ve bu verilerden çeşitli tezler üretirler.

Toplumlar değişken olduğu gibi toplumsal davranışlar da zamanla değişim gösterir. Bu nedenle sosyolojide de araştırma konuları sürekli olarak güncellenir.

Veri Uzmanı

Çağımız veri çağıdır. Dünya’daki veri sayısı geometrik olarak artış göstermektedir. Gittikçe popüler hale gelen veri uzmanlığı ise geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir.

Verilerle uğraşmak o kadar çok araştırma ve inceleme gerektirir ki. Zamanla veriler içerisinde kaybolmamak için bile uzmanlara ihtiyacımız bulunacaktır. Şu anda dahi çeşitli alanlarda veri uzmanları veya istatistikçiler önemli pozisyonlarda çalışmaktadır.

Akademisyenlik

Akademi çok geniş bir alandır. Akademisyenlik herhangi bir alanda üniversite bünyesinde bilimsel çalışma demektir. Bilimsel çalışmaların tamamı araştırmaya dayanır. Bu nedenle araştırma ile ilgili meslekleri sayarken en sona bunu koyduk. Aslında saydığımız diğer alanlar da akademisyenliği içeren alanlardır.

Bir akademisyen sadece ders vermez. Aynı zamanda bilimsel araştırma yapar ve bunu yayınlar. Bu yayınlarla bilimsel bilgi ilerleme kaydeder. Eğer iyi bir araştırmacı değilseniz iyi bir akademisyen olamazsınız. İyi araştırma yapmak için ise yabancı dil bilmek ve okumayı sevmek gerekir.

Yukarıda saydığımız bütün bu meslekler araştırma ile ilgilidir. Bu mesleklerin dışında da elbette birçok iş sahası için araştırma olmazsa olmaz bir konudur.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen + 15 =