Asit Baz Kavramları

Asit baz kavramlarıAsit ve baz tanım olarak önemli olduğu gibi asitler ve bazlar ikinci bölüm kimyada var olan önemli bir konudur. Birçok öğrencinin zorlandığı bu konuda başarılı olmak ve konuyu iyi anlayabilmek için asit baz kavramları hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Kimya da diğer dersler gibi kavramların önemli olduğu bir alandır. Bir dersin veya bir konunun kavramlarını anlamazsanız o konunun dilini konuşamazsınız. Dilini konuşamadığınız bir yerde ise çok kolay kaybolursunuz. Bu nedenle asit baz kavramları asitler ve bazlar konusu için çok önemlidir. Kimya konusunda temel düzeyde bilgisi olmayanlar için kimyasal kavramlar adlı yazıda zaten kimya ile ilgili temel kavramları tanıtmıştık. Şimdi de daha özelleşerek kimyanın asit ve baz hakkında olan kavramlarını ele alacağız.

Asit: Proton verme veya elektron çifti alma eğilimi olan maddelerdir.

Baz: Proton (hidrojen) alabilme veya elektron çifti verme eğiliminde olan maddelerdir.

Asidik: Asit özelliği gösteren maddedir. pH’ı 0-7 arasında olan maddeler bu sınıfa girer.

Bazik: Baz özelliği gösteren maddedir. pH’ı 7-14 arasında olan maddeler bu guruba girer.

Tampon: Asit ve bazların karıştırılarak nötrleştirildiği çözelti.

Konjuge asit: Bir tepkimede proton(hidrojen) almış madde.

Konjuge baz: Bir reaksiyonda hidrojen vermiş madde.

pH: Hidrojen iyon yoğunluğunu ölçen logaritmik bir ölçek:

pOH: OH iyon yoğunluğunu ölçen logaritmik bir ölçek.

Kuvvetli asit: Asitliği yüksek olan madde.

Kuvvetli baz: Bazikliği yüksek olan madde.

Zayıf asit: Asidikliği düşük olan madde.

Zayıf baz: Düşük bazik özellik gösteren madde.

Hidrolijz: Hidrojen ve oksijenin birbirinde ayrıldığı tepkime türü.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × four =