Asit ve Bazların Özellikleri

Asit ve bazların özellikleri 8. sınıf ve 10. sınıf müfredatı başta olmak üzere eğitim hayatı boyunca sürekli karşımıza çıkar. Bu yazıda asit ve bazların genel özellikleri üzerinde kısaca duracağız.

Asit ve bazların özellikleri

Öncelikle asit ve baz nedir biliyor olmamız gerekir. Birden fazla asit baz tanımı vardır. Ancak bunlardan en yaygın ve basit olanı şöyle yapabiliriz. Sulu çözeltilere H+ iyonu veren maddelere asit, OH iyonu veren maddelere ise baz denir. Şimdi asit ve bazların özellikleri tek tek ele alalım.

Asitlerin Özellikleri

Asitlerin özellikleri maddeler halinde şöyle sıralanabilir:
 • Ekşi tada sahiptirler.
 • Suya H+ iyonu verirler.
 • Bazlarla tepkimeye girerler.
 • Mavi turnusol kağıdını kırmızı renge çevirirler.
 • Yakıcıdırlar.
 • pH değerleri 7’den daha küçüktür.
 • Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

Yukarıda özelliklerden artık asitlerin genel özelliklerini biliyoruz. Bu özelliklere bakıp bir maddenin asit mi baz mı olduğunu da anlayabiliriz. Örneğin sirke ekşidir ve asit özelliği gösterir. Bazı asit örnekleri şöyle sıralanabilir:

 • HF
 • HBr
 • HNO3
 • H2SO4
 • HCI
 • H2CO3
Daha detaylı bilgi için asitlerin özellikleri adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Bazların Özellikleri

 Bazların özellikleri maddeler halinde şöyle sıralanabilir:
 • Acı tada sahiptirler.
 • Sulu çözeltilerine OH iyonu verirler.
 • Kırmızı turnusol kağıdını mavi renge çevirirler.
 • Asitlerle tepkimeye girerler.
 • pH değerleri 7’den büyüktür.
 • Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

Bir madde bazsa yukarıda sayılan özellikleri gösteriyorsa bazdır. OH ve metallerin bir araya gelerek oluşturduğu maddeler baz özelliği gösterir. En yaygın baz örnekleri şöyle sıralanabilir:

 • NaOH
 • KOH
 • NH3
 • Ca(OH)2

Konuyla ilgili detaylı bilgi için bazların özellikleri yazısını okuyabilirsiniz.

Asit ve Bazların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Asitlerin ve bazların özelliklerine genel olarak değindik. Dikkat ettiyseniz özellikler birbirinin zıttı şeklindedir. Yani asidin tam terzi bazdır. Ancak bununla birlikte asit ve bazların bazı ortak özellikleri de vardır. Bu özellikleri şöyle sıralayalım:

 1. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 2. Asit ve bazlar birlikte nötrleşme tepkimesi verir.
 3. Asit ve bazların ekşi ve acı olmak üzere keskin tatları vardır.
 4. Her iki madde türü de suya iyon verir.

Gördüğünüz gibi hem asitlerde hem de bazlar olan ortak özellikler de bulunmaktadır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 + 4 =