Asitler Suda Çözündüğünde Hangi İyonu Verir?

Asit ve bazların temel özelliklerinden biri suda çözünmeleridir. Asit, baz ve tuzlar suda iyonlaşarak çözünürler. Bu nedenle bu maddelerin sulu çözeltileri elektrik akımını da iletmektedir. Kimya dersinde çözeltisine hangi iyonu veren maddelere asit denir ya da asitler suda çözündüğünde hangi iyonu verir gibi sorularla karşılaşabilirsiniz.

Asitler suda çözündüğünde H+ iyonu verir. H+ iyonu nasıl okunur bilmiyorsanız kısaca söyleyelim. Kısaca haş artı veya yazıldığı gibi h+ şeklinde okuyabilirsiniz.

Daha önce bazlar suda çözündüğünde hangi iyonu verir anlatmıştık. Bazlar suya OH iyonu vermektedir.

H+ İyonu

H+ iyonu nedir kısaca öğrenelim. Hidrojen atom numarası 1 olan elementtir. Yani sadece 1 protonu vardır. Nötr haldeki hidrojen atomunda sadece 1 proton ve 1 elektron bulunur. Bunun + yüklenmesi demek 1 elektronu vermesi demektir. Bu nedenle H+ iyonu tek başına 1 protonu olan hidrojen iyonu demektir.

Çözeltisinde H+ iyonu veren maddelere asit denir. Bu nedenle bu iyon asitleri ayırt etmemiz için kullanılabilir. Asit ve bazlar konusunda çok sık duyduğumuz pH kavramı çözeltideki H+ iyon derişiminin bir ölçüsüdür.

Yukarıda açıkladığımız duruma örnek verelim. Bir asidi suya nasıl iyonlaştığını görelim.

HCI → H+ + CI görüldüğü gibi asidi suda çözdüğümüz zaman H+ iyonu açığa çıkmaktadır.

Suyun İyonlaşması

Asit ve bazlar bir araya geldiğinde su ve tuz oluşmaktadır. Aynı şekilde H+ iyonu ile OH iyonunun bir araya gelmesiyle suyun oluştuğuna dikkat edelim.

Saf su elektriği çok az iletmektedir. Çünkü saf suyun iyonlaşması çok miktarda olmaktadır. Su iyonlaştığı zaman eşit miktarda H+ ve OH iyonu açığa çıkar. Bu nedenle saf su nötrdür.

Suyun iyonlaşması H2O → H+ + OH şeklinde gerçekleşmektedir.

Asitler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için asitlerin özellikleri yazısından faydalanabilirsiniz.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 − eight =