Atatürk Yurdu ve Milleti İçin Neler Yapmıştır?

Atatürk yakın tarihimizin şüphesiz en önemli figürüdür. Atatürk cumhuriyetimizin kurucusudur. Ancak Atatürk sadece bir asker olarak savaşıp yurdu kurtarmamış aynı zamanda günümüz Türkiye’sini oluşturan çok önemli devrimlere de imza atmıştır. Atatürk bu devrimleri elbette kendi şahsi hayatı için değil milleti için yapmıştır. Bu yazıda Atatürk yurdu ve milleti için neler yapmıştır sorusuna kapsamlı bir yanıt vereceğiz.

Atatürk’ün yurdu ve milleti için yaptığı en büyük hizmet hiç şüphesiz vatanın bağımsızlığının kurtarılmasıdır. Kurtuluş savaşında meclisin açılması ve milli mücadelenin onun önderliğinde yürütülmesi her şeyi başlatan ve her şeyin temelini oluşturan olaydır.

Atatürk’ün hizmetlerini maddeler şeklinde sıralayabiliriz. Ancak bunları alt başlıklara ayırarak listelemek çok daha sistematik olacaktır.

Atatürk yurdu ve milleti için neler yapmıştır

Atatürk’ün Yurdu ve Milleti İçin Yaptığı Hizmetler

Atatürk’ün yaptığı her hizmet aynı zamanda bir inkılap içermektedir.

Toplumsal ve Sosyal Alandaki İnkılaplar:

 • Kadınlara ve erkeklerle kademeli olarak eşit haklar tanınmıştır. (1926-1934)
 • Şapka ve kıyafet devrimi ile batı tarzı giyim benimsenmiş ve yaygınlaştırılmıştır. (25 Kasım 1925)
 • Tekke zâviye ve türbelerin kapatılmıştır. (30 Kasım 1925)
 • Soyadı kanunu ile herkes soyadı sahibi olmuştur. ( 21 Haziran 1934)
 • Lâkap ve unvanların kaldırılması ise eşit bir toplumun temelleri atılmıştır. (26 Kasım 1934)
 • Uluslararası ölçü birimlerine geçilerek batıyla aradaki farklar kapatılmıştır. Bir süreç halinde batıdaki saat, takvim ve uzunluk ölçüleri kabul edilmiştir. (1925-1931)

Siyasi Alandaki İnkılaplar:

 • Saltanat kaldırılmıştır. (1 Kasım 1922)
 • Ankara başkent olmuştur. Böylece ülke yönetimi Anadolu’ya taşınmıştır. (13 Ekim 1923)
 • Cumhuriyet ilan edilerek yepyeni bir rejim inşa edilmiştir. (29 Ekim 1923)
 • Halifelik kaldırılarak devlet tek başlı hale getirilmiştir. (3 Mart 1924)
 • Çok partili rejim denenmiş ama başarısız olmuştur. (1930)

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar:

 • Tehvid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde birlik sağlanmıştır. (3 Mart 1924)
 • Yeni Türk harfleri kabul edilerek yeni bir dönem başlatılmıştır. (1 Kasım 1928)
 • Millet mektepleri açılmıştır. (1 Ocak 1928)
 • Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumları kurulmuştur. (1931-1932)
 • Üniversite reformu yapılmıştır. (1933)
 • Güzel sanatlarda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Ekonomi Alanındaki İnkılaplar:

 • Aşâr vergisi kaldırılarak çiftçiye rahat bir nefes aldırılmıştır.
 • Çiftçiliği teşvik edecek çeşitli çalışmalar başlatılmıştır.
 • Yurdun çeşitli yerlerine çiftlikler kurulmuştur.
 • Birçok yabancı işletme millileştirilmiştir.
 • Yerli sanayi teşvik edilmiştir.

Hukuk Alanındaki İnkılaplar:

 • Mecelle kaldırılmış ve yerine yeni Medeni Kanun kademeli olarak getirilmiştir.
 • Türk Ceza Kanunu çıkarılmıştır.
 • 1924 yılında yeni anayasa kabul edilmiştir.
 • Şer’iyye mahkemeleri kaldırılmıştır.

Atatürk yurdu ve milleti için yaptığı bu kadar köklü değişikliği ve hizmeti 1919 – 1938 yılları arasında yapmıştır. 57 yaşında vefat eden Atatürk, az zamanda birçok iş başarmıştır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

six + sixteen =