Atom Fiziği Neyi İnceler?

Modern dünyada fizik bilimi çeşitli alanlara ayrılmıştır. Bu alanlardan biri de atom fiziğidir. Bu yazıda atom fiziği neyi inceler sorusuna cevap vereceğiz. Önce atom fiziği nedir kısaca anlamı üzerinde duralım. Ardından da atom fiziğinin inceleme alanları üzerinde konuşalım.

Atomu ve özelliklerini inceleyen fizik dalına atom fiziği nedir.

Atom fiziği ile nükleer fiziği karıştırılmamalıdır. Nükleer fizik sadece atom çekirdeği üzerinde dururken atom fiziği genel olarak atom özelliklerini ele alır. Nükleer fizik neyi inceler yazısında nükleer fiziği zaten tanıtmıştık.

9. sınıf müfredatı gereği biz fizik bilimini önce tanırız. Fizik biliminin çeşitli dallarını ise lise hayatı boyunca kademeli olarak görürüz. Atom fiziği genel olarak 12. sınıf konusudur. Ancak konuyu öğrenmeden önce ne olduğunu bilmemiz gerekir.

Atom fiziği neyi inceler

Atom Fiziğinin İnceleme Alanları

Yukarıda tanımdan da tahmin edebileceğiniz gibi atom sadece kimya için değil, fizik için de çok önemli bir inceleme alanıdır.

Atom fiziğinin incelediği şeyler maddeler halinde aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Atomun özellikleri
  • Atomların etkileşimleri
  • Atom ve moleküllerin yapısı
  • Atom altı parçacıklar ve özellikleri
  • Atomdaki enerji düzeyleri
  • Foton ve özellikleri
  • Atomda meydana gelen ışımalar
  • Fotoelektrik olay

Bütün bu olayları ele aldığımız zaman atom fiziğinin epey geniş bir inceleme alanı olduğu görülmektedir. Bugün modern fizik dediğimiz kavram ile birlikte fizik makro alem kadar mikro alem ile ilgili de araştırma yapmaktadır. Dolayısıyla atom ve yapısı iyi anlaşmadan madde ve özelliklerinin iyi anlaşılmasına olanak yoktur.

Atom Fiziğinin Uygulama Alanları

Daha önce atom fiziğinin uygulama alanları adıyla bir yazı yayımlamıştık. Burada kısaca hatırlayalım.

Öncelikle şunu söylememiz gerekir ki fizik soyut bir bilim alanı değildir. Fizikteki gelişmeler doğrudan hayata etki etmektedir. Bu anlamda fizik modern teknolojiyi şekillendiren en önemli bilim dalıdır. Doğal olarak atomla ilgili bilgilerimiz de günlük yaşamda çeşitli uygulama alanları bulmuştur.

Birçok yerde kullanılan fotosel lambalar bunlardan biridir. Ayrıca bilime çok önemli katkı yapan elektron mikroskobu ve lazer gibi teknolojiler de atom fiziğinin uygula sahalarından bazılarıdır.

Bugün geleceğin şekillenmesinde nanoteknolojinin çok önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. Nanoteknolojinin ilerleyebilmesi için ise atom ve molekül düzeyinde maddeleri detaylı olarak ele almak gerekir. Atom fiziğinin inceleme alanlarından biri de budur.

Kısaca özetlersek atom fiziği atom ve atomla ilgili olan her şeyi inceler. Elde ettiği bulguları da çeşitli uygulama alanları ile faaliyete geçirir.

Atom Fiziği Meslekleri

Son olarak birçok öğrencinin ilgi duyduğu bu alanla ilgili mesleklere de biraz değinelim. Aslında atom fiziği özelinde bir meslekten çok yüksek teknoloji ile ilgili her sahada bu alandan faydalandığını söylemek daha doğru olur.

Bugün atom mühendisliği bölümü de bu tür ihtiyaçları karşılamakla sorumludur. Atom mühendisleri hem nükleer fizik hem de genel atomla ilgili çalışmalar yaparlar. Özellikle atom ve radyasyon konusu önemli bir inceleme sahasıdır.

Ekonomik değeri çok yüksek olan nükleer santrallerde atom ve nükleer fiziği uzmanları görev yapmaktadır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × one =