Bağıl Nem Formülü

Coğrafyada iklim konusunda iklim elemanlarını işlerken nemi görmekteyiz. Nem konusunda da üç kavram bizim için çok önemlidir. Mutlak nem, maksimum nem ve bağıl nem. Bu yazıda bağıl nem formülü üzerinde durmaya çalışacağız. Bağıl nem hem coğrafya, hem fizik, hem de kimya dersinde karşımıza çıkan önemli bir kavramdır.

Bağıl nem = (Mutlak nem/Maksimum nem)x100 formülü ile bulunmaktadır.

Bağıl nem yüzdelik olarak ifade edilir. Yüzle çarpmamızın nedeni de budur. Yani bağış nem bir orandır. Bağıl nem formülünün anlaşılması için mutlak nem ve maksimum nem kavramlarının da iyi anlaşılması gerekir.

Mutlak Nem ve Maksimum Nem Nedir?

Nem ölçe aleti olan higrometre ile ölçülen nem değeri mutlak nemdir. Daha basit bir tabirle havadaki nem miktarına mutlak denir. Suyun bol olduğu yerde mutlak nem fazla olacaktır. Özellikle sulu ve sıcak ekvatoral iklimde mutlak nem fazladır.

Bunun ana nedeni hem suyun çok olması hem de yüksek sıcaklıkların etkisiyle buharlaşmanın fazla olmasıdır. Soğuk ve kurak alanlarda ise mutlak nem oldukça düşüktür.

Havanın taşıyabileceği maksimum nem miktarına ise maksimum nem denir. Sıcaklık arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi de artacaktır. Bu nedenle maksimum nemi değiştiren ana faktör sıcaklıktır.

Bağıl nem ise bu ikisinin arasındaki orandır. Örneğin belli bir sıcaklıkta havadaki mutlak nem 15 ve maksimum nem 30 ise burada bağıl nem %50 çıkacaktır. Bunu formülü de uygulayarak da hesaplayabilirsiniz.

Bağıl Nem Soruları

Formülü öğrendik. Artık bağıl nem hesaplama soruları da dahil olmak üzere pek çok soruyu çözebiliriz. Önemli olan konunun mantığını bilmektir. Yani bağıl nemin nasıl bir oran olduğunu kavramaktır.


Bölge Mutlak nem (g/cm3) Maksimum nem (g/cm3)
I 12 27
II 18 32
III 22 24
IV 10 19
V 20 35

Soru #1: Yukarıdaki tabloda 5 bölgeye ait mutlak nem ve maksimum nem miktarları verilmiştir. Buna göre hangi bölgede bağıl nem en yüksek değerdedir.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Çözüm: Bağıl nemi bulmak için formülü kullanalım. Mutlak nem değerlerini maksimum nem değerlerine bölersek eğer en yüksek oranın III  numaralı bölgede çıktığı görülür. Çünkü 24 olan maksimum nem için 22 değerinde mutlak nem görülmüştür. Yani bağıl nem oranı neredeyse %100’e yaklaşmıştır. Cevap C seçeneğidir.


Bölge Bağıl nem (%)
A 78
B 72
C 54
D 41
E 15

Soru #2: Yukarıdaki tabloda 5 farklı yerdeki bağıl nem oranı gösterilmiştir. Buna göre hangi numaralı yerin neme doyma miktarı en fazladır.

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

Çözüm: Neme doyma miktarı doğrudan bağıl nemin tanımıdır. A seçeneğinde %78 bir doygunluk vardır. Bu nedenle cevap A seçeneği olur.


Soru #3: Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gerçekleşmesi bağıl nem oranında artışa neden olmaz?

A) Buharlaşma etkisiyle mutlak nemin artması

B) Sıcaklığın düşmesi

C) Maksimum nemin azalması

D) Yükselici hava hareketlerinin görülmesi

E) Yağış yağması

Çözüm: İlk dört seçeneğin tamamı bağıl nemi arttırır. Çünkü mutlak nemin artması bağıl nemi doğrudan arttır. Sıcaklığın düşmesi de maksimum nemi azaltacaktır. Aynı zamanda yükselici hava hareketleri de sıcaklığı azaltır. Bu da maksimum nemi azaltır ve böylece bağıl nem artar. Ancak yağış yağdıktan sonra havadaki nem oranı azalacaktır. Bu da bağıl nem oranını arttırmaz Cevap E seçeneğidir.

Bir Yorum

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen + nineteen =