Bakır Elektriği İletir Mi?

Maddelerin elektriği iletip iletmemesi maddenin özelliklerini tayin etmede kullanılan etmenlerden biridir. Bakır hayatımızda önemli bir yeri olan temel bir metal maddedir. Bu yazıda bakır elektriği iletir mi değinmeye çalışacağız.

Bakır elektriği ve ısıyı iletir. Metaller genel olarak iletken  maddelerdir. Bakır ise elektriği iyi iletme özelliğiyle ön plana çıkmaktadır.

Elektrik akımını ileten maddelere iletken, iletmeyen maddelere yalıtkan denir. Bir maddenin ne kadar iletken ya da ne kadar yalıtkan olduğu maddeyi sınıflandırmada kullanılan faktörden biridir.

Bakır elektriği iletir mi

İlgili yazı: Cam elektriği iletir mi?

Günümüz dünyasında elektrik neredeyse her alanda kullanılmaktadır. Böyle olunca iletken maddelere ihtiyaç da artmıştır. İyi bir iletken olan ve altın gibi diğer iletkenlere kıyasla daha düşük maliyeti olan bakır metali bu açında ön plana çıkmaktadır.

Bakır Elektriği Neden İletir?

Bakırın elektriği iletmesinin temel nedeni metal olmasıdır. Metaller genel kural olarak iletkendir. Aynı şekilde altın ve demir gibi metaller de elektriği iletmektedir.

Bakır metalinde atomlar arasında elektron bulutu bulunmaktadır. Bunun nedeni değerlik elektronlarının çekirdeğe fazla bağlı olmamasıdır. Bu şekilde elektronlar rahatça hareket eder. Bu da iletkenliğin yüksek olmasına neden olmaktadır.

Kısacası bakırın iyi iletken olmasının ana nedeni serbest elektronlardır diyebiliriz.

Bakırın yaygın olarak iletken madde olarak kullanılmasının ana nedeni ise bu iş için maliyet açısından en uygun metal olmasıdır. Örneğin elektrik dağıtımında bakır tel yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü bakır hem bol bulunur hem de kolay şekil alabilen verimli bir metaldir.

Bakırın Özellikleri

Bakır elektriği nasıl ilettiğini anlattık. Şimdi de bakırın genel özellikleri üzerinde kısaca duralım.

Bakırın özellikleri şöyle sıralanabilir:

  • İyi bir iletkendir.
  • Tel ve levha haline getirilebilir.
  • Oda koşullarında katıdır. Erime sıcaklığı 1085 °C şeklindedir.
  • Yoğunluğu 8,96 g/cm³ şeklindedir.
  • Periyodik tabloda Cu simgesi ile ifade edilmektedir.
  • Atom numarası 29’dur. Yani çekirdeğinde 29 proton bulunur.
  • Geçiş metalidir. Periyodik cetvelde 4. periyot 1B grubunda yer almaktadır.
  • Ortalama atom kütlesi 63,5 şeklindedir.

Bakır oldukça dayanıklı yapısıyla çeşitli alaşımlara da katılmaktadır. Özellikle altının daha dayanıklı ve esnek olması için bakır ile alaşım oluşturması gerekir.

Tags:

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 − eight =