Beşeri Coğrafya

Beşeri coğrafyaCoğrafyanın da diğer dersler gibi çeşitli bölümleri olduğunu biliyoruz. Nasıl tarih anadolu tarihi, avrupa tarihi, inkılap tarihi şeklinde bölümlere ayrılıyorsa aynı şey coğrafya için de geçerlidir. İşte coğrafyanın bölümlerinden biri de beşeri coğrafya olarak anılır. Beşeri coğrafya dediğimiz şey coğrafyanın beşerle alakalı olan kısmıdır. Böyle düşünürsek beşeri coğrafyanın alanını unutmamış oluruz. Beşer zaten eski dilde insan manasına gelir.

Beşeri coğrafya coğrafyanın insan faaliyetlerini inceleyen kısmıdır. Peki nedir insan faaliyetleri? Mesela dünyanın dönerken ki eksen eğikliği insan faaliyeti ile alakalı mıdır? Veya ekvator bölgesinde yıl boyunca yağışların olması beşeri bir faaliyet midir? Gördüğünüz gibi yukarıdaki örnekler insanlardan bağımsız olarak gerçekleşir. Ancak ticaret, turizm, tarım, nüfus gibi olaylar insanlardan bağımsız olarak gerçekleşmez. Doğal olarak da bunlar beşeri faaliyet oldukları için beşeri coğrafyanın alanına girer.

Beşeri coğrafya turizm, madencilik, tarım, sağlık gibi alanlarını da içine alan coğrafya dalıdır. Ancak beşeri coğrafya denince aklımıza çoğunlukla nüfus grafikleri gelmektedir. Zaten sınavlarda en çok sorulan beşeri coğrafya soruları da nüfus ve nüfus hareketleri ile ilgili olmaktadır. Beşeri coğrafyayı iki alana ayırırsak bunlar ekonomik faaliyetler ve nüfus şeklinde olur.

Beşeri coğrafya birçok coğrafya sorusunun ana kaynağını oluşturur. Bildiğiniz gibi coğrafya sadece yer küreyi tanımak için ortaya çıkmamıştır. Aynı zamanda bu kürede oturan insanların çeşitli faaliyetlerini de incelemek amacı taşır coğrafya. Ekonomik faaliyetler bu alanda çok önemli rol oynar. Nüfus da aynı şekilde etkilidir. Zaten nüfus yapısı ve gelişimi ekonomik faaliyetler ile doğrudan bağlantılıdır. Beşeri coğrafyanın nüfus üzerinde çok durması da bundan kaynaklanmaktadır. Nüfus grafikleri bize ülkelerin ekonomik yapısı ve gelişmişlik düzeyleri ile ilgili bilgi verir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × four =