Bilim İnsanı Neler Yapar?

Bugün bildiğimiz birçok bilgi ve kullandığımız teknoloji bilim insanlarının katkılarıyla oluşmuştur. Bu yazıda bilim insanı neler yapar, bilim insanı nedir gibi konulara değinecek ve bilim insanını kısaca tanıtacağız.

Bilimsel yöntemler kullanarak evrenle ilgili sistematik bilgiler elde eden kişilere bilim insanı nedir. Bilim insanının yaptıklarından bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 • Var olan bilgileri sorgular.
 • Araştırma yapar.
 • Gözlem yapar.
 • Veri toplar.
 • Hipotez geliştirir.
 • Deney yapar.
 • Bilimsel gelişmeleri takip eder.
 • Bilimsel yöntemleri kullanır.
 • Diğer bilim insanlarının çalışmalarından yararlanır.

Bilim insanı neler yapar dendiği zaman kısaca yukarıdaki maddeleri sayabiliriz.

Türk bilim insanlarından birini tanıtmak gerekirse bu Prof. Dr. Aziz Sancar olabilir. Kendisi 2015 yılında Nobel Kimya Ödülüne layık görülerek ülkemizi gururlandırmıştır. Aziz Sancar DNA ve kanser ile ilgili çalışmalar yürütmüştür.

Bilim insanı neler yapar

Bilim İnsanının Özellikleri

Bilim insanı nedir ve neler yapar kısaca öğrendik. Şimdi de kısaca bilim insanının özellikleri üzerinde duralım. Böylece bilim insanı nasıl olunur merak eden öğrencilere de bir kaynak olur.

Bilim insanının özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Şüphecidir. Öğrendiği her bilgiye şüphe ile bakar ve sorgular.
 • Meraklıdır. Sürekli bir şeyleri merak eder ve öğrenmek ister.
 • Tutkuludur. Öğrenmek istediği şeye tutkuyla bağlanır ve vazgeçmeden çalışır.
 • Gözlemcidir. Bilimsel süreçleri gözlemler ve sonuçlara ulaşır.
 • Yaratıcı ve farklı düşünür. İnsanların aklına gelmeyen yaklaşımlar geliştirir.
 • Araştırmacıdır. Sürekli araştırma yaparak bilgi toplar.

Bilim insanı çok okur ve çok araştırır. Bazen bir hayalin peşinden onlarca yıl gider. Öğrenmeye ve sorgulamaya doymaz. Bu açıdan bakıldığında bilim insanı olmak iddialı bir iştir.

Eğer bilim insanı olmak istiyorsanız her şeyden önce kendinizi geliştirmeli ve çok çalışmalısınız. Bilim insanlarının aldıkları ödüllerin arkasında çok büyük emek ve tutkulu bir bilim sevgisi vardır.

Bilim İnsanlarının Çalışma Alanları

Bilim insanlarının çalışma alanlarına da bazı örneklerle değinelim.

Biyolog: Canlıları ve canlı gruplarının özelliklerini inceler.

Kimyager: Maddelerin bileşimini, yapısını, özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler.

Fizikçi: Maddeyi, enerjiyi ve doğa kanunlarını inceler.

Jeolog: Yer kürenin yapısını ve özelliklerini inceler.

Deniz biyoloğu: Denizlerde yaşayan bütün canlıları inceler.

Biyokimyager: Canlılarda meydana gelen kimyasal reaksiyonları ve bunların özelliklerini inceler.

Mikrobiyolog: Gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar inceler.

Sitolog: Canlıyı oluşturan hücreleri inceler.

Paleontolog: Her türlü organizmanın fosilleşmiş kalıntılarını inceler.

Zoolog: Hayvan türlerini inceler.

Tarihçi: Geçmişte yaşamış insan topluluklarını bütün yönleriyle ele alır.

Coğrafyacı: İnsanın çevreyle olan etkileşimini inceler.

Astronom: Göğü ve gök cisimlerini inceler.

Arkeolog: Eski dönemlerden kalmış kalıntıları inceler.

Antropolog: İnsan sınıflarının tarihsel, biyolojik ve arkeolojik özelliklerini inceler.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × five =