Bitki Hücresi Organelleri

Bitkiler doğada çok sık rastladığımız ve hayatımızı renklendiren canlılardır. Ayrıca tüketiciler olarak biz insanların temel besin kaynağı bitkilerdir. Bitkileri daha yakından tanımak için bitki hücresini bilmek gerekir.

Bu yazıda bitki hücresi ve organelleri anlatılacaktır. Ayrıca bitki hücresinde bulunan organllerin görevleri kısaca verilecektir.

Bitki hücresinde ökaryotik diğer canlılarda bulunan organellerin çoğu vardır. Zaten ökaryot canlıların organelleri bütün canlılarda ortaktır. Sadece arada bazı küçük farklılıklar bulunur.

Bitki hücresinde bulunan organeller

Hücre zarı: Hücre içeriğini ve hücrenin sitoplazmasını çevreleyen ince, yarı geçirgen bir zardır.

Hücre Duvarı: Bitki hücresini dışardan koruyan dayanaklı ve cansız yapıdır. Geçirgendir.

Kloroplast: bitkide fotosentezin gerçekleştiği alandır. Güneş ışığından enerji emen yeşil bir pigment olan klorofili içerir.

Sitoplazma: Su, enzimler, tuzlar, organeller ve çeşitli organik molekülleri içeren ve hücreyi dolduran jel benzeri bir maddedir.

Hücre iskeleti: Sitoplazma boyunca uzanan liflerin bir ağı olup hücrenin şeklini korumasına ve hücrenin desteğine yardımcı olur.

Endoplazmik Retekulum (ER): Hem ribozomlu (granüllü ER) hem ribozomsuz (granülsüz ER) türü olan  kapsamlı bir zar ağıdır. Endoplazmik retikulum  proteinleri ve lipitleri sentezler.

Golgi Kompleksi: Golgi aygıtı ya da golgi cisimciği de denir. Proteinler de dahil olmak üzere bazı hücresel ürünlerin üretiminden, depolanmasından ve nakledilmesinden sorumludur.

Mikrotübüller: Öncelikle hücrenin desteklenmesinde ve şekillenmesinde yardımcı olmak için işlev gören içi boş çubuklar. Mitoz ve mayoz bölgedeki kromozom hareketi için önemlidir.

Mitokondri: Glikozu (fotosentez ile üretilen) oksijenle yakıp ATP’ye dönüştürerek hücre için enerji üretir. Bu işlem solunum olarak bilinir.

Çekirdek: Hücrenin kalıtsal bilgisini (DNA) içeren ve zarla korunan yapıdır.

Çekirdekçik: Ribozomların sentezinde yardımcı olan çekirdeğin içindeki yapıdır.

Çekirdek zarı poru: Hücre zarı içerisinde, nükleik asitlerin ve proteinlerin çekirdek içine veya dışına taşınmasına izin veren küçük deliklerdir. Hücre zarındaki porlara benzer özelliktedir.

Peroksizom: Yan ürünler olarak hidrojen peroksit üreten enzimler içeren tek zarlı minik yapılardır. Bu yapılar, fotorespirasyon gibi bitki işlemlerinde yer alır.

Ribozom: RNA ve proteinlerden oluşur. Ribozomlar protein üretiminden sorumludur. Granüllü ER’ye bağlı veya sitoplazmada serbest bulunabilirler.

Koful: Depolama, detoksifikasyon, koruma ve büyüme gibi çeşitli hücresel fonksiyonlara destek sağlayan ve katılan bir bitki hücresindeki yapıdır. Bir bitki hücresi olgunlaştığında, sıvı dolu büyük tipif bir kofula sahip olur.

Bitki hücresindeki organlleri kısaca verdik. Şimdi bu organlleri aşağıdaki şekilde resimli bir şekilde gösterelim.

Bitki hücresinde bulunan organeller
Bitki hücresinde bulunan organeller

Hayvan ve Bitki Hücresinde Ortak Olan Organller

Yukarıda bahsettiğimiz gibi birçok canlıda hücre organlleri ortaktır. Ek bilgi olarak hayvan ve bitki hücresinde ortak bulunan organlleri verelim.

  • Hücre zarı
  • Hücre çekirdeği
  • Ribozom
  • Mitokondri
  • Koful
  • Golgi aygıtı

Bu yapılar iki hücre tipinde de ortak bulunur. Ancak şunu belirtelim ki hayvan hücresindeki koful bitki hücresindeki gibi büyük değildir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 − 3 =