Biyoloji ile İlgili Meslekler

Biyoloji canlı bilimidir. Bu nedenle hayatın tam içerisinde yer almaktadır. Bunun sonucu olarak da biyoloji ile ilgili çeşitli iş sahaları bulunmaktadır. Bu yazıda biyoloji ile ilgili meslekler üzerinde durmaya çalışacağız.

Elbette bu mesleklerden bazıları doğrudan biyolojiyle ilgiliyken bazılarında ise biyoloji kullanılmaktadır. Sonuçta içinde canlıların bulunduğu her alan öyle ya da böyle biyoloji bilimiyle ilgilidir diyebiliriz.

Biyoloji ile ilgili meslekler şöyle sıralanabilir:

  • Biyoloji öğretmenliği
  • Biyologluk
  • Genetik mühendisliği
  • Ziraat mühendisliği
  • Moleküler biyoloji ve genetik
  • Biyomühendislik

Bunun dışında da biyolojinin çok ilgili olduğu birçok meslek vardır. Örneğin eczacılık, tıp, diş hekimliği, veterinerlik gibi meslek dallarının tamamının biyolojiyle doğrudan ilişkisi vardır. O yüzden pozitif bir bilim olan biyoloji, hayatımız için olmazsa olmazdır.

İlgili yazı: Kimya bilimiyle ilgili olan meslekler

Biyoloji ile İlgili Meslekler ve Çalışma Alanları

Genellikle alan seçimi yapacak olan ve biyolojiye ilgisi olan öğrenciler biyoloji ile ilgili meslekler ve maaşları nedir bunu öğrenmek ister. Ancak maaş meselesi maalesef karmaşık olabiliyor. Özel sektörde çalıştığınız zaman çalıştığınız şirketin politikası ve çalıştığınız pozisyon maaşınızın belirlenmesinde çok önemli faktörler olarak ortaya çıkıyor.

Şimdi genel olarak yukarıda saydığımız bazı mesleklerin çalışma alanları üzerinde duralım.

Biyoloji Öğretmenliği

Biyoloji temel bilimlerden biri olduğu için bütün dünyadaki eğitim sistemlerinde ders olarak okutulmaktadır. Böyle olunca da biyoloji öğretmenliği biyolojiyle ilgili meslekler denince ilk akla gelenler arasında yer almaktadır.

Biyoloji öğretmeni olmak istiyorsanız üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmanız gerekir. Devlet okullarında atama durumları her zaman müsait olmuyor. Bu nedenle mezun olduktan sonra da kamuya atanmak için sınav veya mülakatlardan geçmek gerekiyor.

Ancak özel okullar ve eğitim destek kursları gibi yerlerde de biyoloji öğretmenliğine ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz.

Biyologluk

Aslında biyolog kelimesi meslek olarak geniş bir tabirdir. Önce biyolog nedir kısaca değinelim. Biyoloji bilimiyle profesyonel düzeyde ilgilenen bilim insanlarına biyolog denir. Biyologların en önemli çalışma alanları üniversiteler ve araştırma geliştirme departmanlarıdır.

Biyologlar bilim insanları oldukları için biyoloji bilgisini bilimsel düzeyde kullanır ve geliştirmeye çalışırlar. Çeşitli alanlarda biyolojik araştırmalara ihtiyaç duyulduğu zaman bunu uzman biyologlar gerçekleştirir.

Genetik Mühendisliği

Biyolojinin alt dallarından biri de genetik dediğimiz alandır. Genetik ise canlıların genlerinde yer alan özellikleri inceler. Bugün canlıların özelliklerini belirleyen ana faktörler arasında genetik dizilimin önde geldiği anlaşılmıştır.

Genetik mühendisliği ekonomik değeri olan canlıların gen özelliklerini inceleyerek daha iyi özelliklere sahip türlerin elde edilmesi gibi işlerle ilgilenir.

İşin içinde mühendislik olunca sayısal veriler, ürün verimliliği, karlılık gibi birçok faktör devreye girer. Çünkü mühendislik bütünüyle sayısal olan meslekler arasındadır.

Ziraat Mühendisliği

Tarım ve hayvancılık birçok ekonominin önemli bir parçasıdır. Tarımsal ve hayvansal üretimde de profesyonellik için mühendislik yaklaşımı gerekmektedir. Özellikle büyük çaptaki tarımsal üretimde ziraat mühendisliği ön plana çıkmaktadır.

Tarım Bakanlığı, çeşitli tarımsal üretim fabrikaları gibi yerlerde ziraat mühendisleri çalışabilmektedir.

Ziraat mühendisliğinin ana konuları arasında tarımsal ve hayvansal üretim, doğru iklim için doğru ürün seçimi, toprak ve özellikleri, üretimde verimlilik gibi alanlardır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genetik alanında farklı olarak içerisinde moleküler biyolojinin de yer aldığı alandır. Biyoteknolojinin önemli bir parçası da moleküler düzeyde canlıları ele almaktır.

Gen aktarımı, mikro canlıların genetik özellikleri, genetik hastalıkların tespiti ve analizi, biyoteknoloji gibi alanlarda çalışma yapmaktadır.

Canlıların hücresel düzeydeki özelliklerini de yine bu alan ele almaktadır. Bu bağlamda geniş bir çalışma alanı vardır diyebiliriz.

Biyomühendislik

Çağımızın ve geleceğin önemli meslekleri arasında gösterilen biyomühendisliğin ana işlevi biyoloji bilimleri ve mühendislik arasında köprü kurmaktır.

Bölümün adı genetik ve biyomühendislik olarak da geçebilir. Nispeten yeni bir bölüm olmasına rağmen birçok üniversitede mezunlarını vermiştir. Canlılık ile ilgili olan birçok teknolojinin kullanımı ve geliştirilmesi bu alanın çalışma sahaları arasındadır.

Biyoloji ve mühendisliğin arasında köprü kurulması, hastalıkların tedavi edilmesi açısından da önemlidir.

Biyolojiyle İlgili Diğer Meslekler

Biyoloji ile bunun dışında da çeşitli meslekler bulunmaktadır. Örneğin biyomedikal mühendisliği bunlardan biridir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi tıp, eczacılık, hemşirelik, fizyoterapistlik, veterinerlik gibi daha birçok alanda biyoloji bilimi ön sıralarda yer almaktadır.

Bu açıdan bakıldığı zaman aslında bilimsel çalışmaların oldu her yerde bütün bilimlerin olduğunu söyleyebiliriz. Hele içerisinde insan sağlığı ya da canlılar yer aldı mı her türlü biyolojiye ihtiyaç duymaktayız.

Tıp fakültelerinde alınan dersler aslında biyoloji biliminin birer alt dalıdır. Aynı şey diş hekimliği veya veterinerlik için de geçerlidir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 4 =