Canlı Çeşitliliğinin Azalması

Yeryüzünde çok çeşitli canlı grupları yaşamaktadır. Bizler insan türü olarak doğayı birçok başka türle paylaşmaktayız. Doğa için en tehlikeli unsurlardan biri canlı çeşitliliğin azalması sonucu doğal yaşamın olumsuz etkilenmesidir.

Fosil bilimi (paleontoloji) bize canlı çeşitliliğinin belirgin bir şekilde azaldığını göstermektedir. Birçok fosil incelendiğinde bu canlıların günümüzde yaşamadığı ortaya çıkmıştır. Nesli tükenen ve ortadan kalkan tür sayısının 100 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan en bilindikleri dinozor türleri ve mamut gibi canlılardır. Bu canlıların fosillerini incelemek ve neden ortadan kalktıklarını ele almak biyoloji bilimi açısından önemlidir.

Canlı  türü çeşitliliğinin azalmasının birçok nedeni olabilir. İnsan bugünkü değişimlerde büyük bir etkenken geçmişte insandan önce yok olmuş türlerde başka nedenler etkilidir. Canlıların çeşitliliğinin azalmasını insan ve diğer faktörler açısından ele alabiliriz.

İnsan ve Canlı Çeşitliliği

Bugün hızla azalan canlı çeşitliliğinin baş sorumlularından biri insandır. Orman alanlarının tahribi, doğal alanların bilinçsizce kullanılması, bilinçsiz tarım ve hoyratça sanayi üretimi gibi nedenler insanların doğaya verdiği zararların başında gelir.

Son iki yüzyılda sanayi devrimiyle insanların sağladığı ilerlemeler sonucunda insan nüfusu katlanmış ve insanın doğa üzerindeki tahakkümü artmıştır. Bunun sonucunda nispeten daha zayıf olan diğer türlerin yaşam alanları insanlar tarafından tahrip edilmiştir.

Şehirleşme, sanayi atıklarının doğaya bırakılması, artan nüfusa paralel olarak artan tüketim doğayı ciddi tehdit etmektedir. Doğal alanların korunması ihtiyacı bugün insanlığın da bir ihtiyacı haline gelmiştir. Bu konuda yeterli çalışma yapılmazsa insanların da mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir gezegeni kalmayacaktır.

İklim Değişikliği ve Doğal Afetler

Yukarıda anlattığımız gibi son yüzyıllardaki insan etkisini hiçe sayamayız. Ancak canlıların çeşitliliğinin azalması insan dışı birçok faktörle de ilgilidir. İnsanların daha Dünya’da yaşamadığı dönemlerde dahi birçok tür yok olmuştur. Bunlardan ana etmenler iklim değişikliği ve doğal afetlerdir.

Dünya’nın ikliminin değişmesi veya Dünya’da ciddi bir doğal afet görülmesi birçok türün yok olmasına neden olmuştur. Çevresel koşullarda ciddi bir şekilde değişme meydana gelmesi bu değişmelere uyum sağlayamayan canlıların yok olmasına neden olmuştur.

Geçmişte yaşanan büyük taşkınlar, meteor düşmesi, yanardağ patlamaları gibi olaylarla birçok tür yok olmuştur. Bugün Anadolu’ya baktığımız zaman bile birçok canlı türünün burada artık yaşamadığı görülmektedir. Dünya çapında düşündüğümüzde de büyük kayıpların olduğu görülmektedir.

Bugün insanların kendi sorumluluğunda olan zararları gidermek ve doğayı daha temiz hale getirmek için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte devletlerin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar da bulunmaktadır. Amaç gezegenimizin güzelliklerini korumak ve bunları geliştirmektir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nineteen + 7 =