Canlıları Sınıflandırmanın Önemi

Canlıların sınıflandırılması kısaca canlıların belirli özelliklere göre gruplara ayrılmasıdır. Bu canlıları inceleme konusunda bize büyük kolaylıklar sağlarken aynı zamanda insanoğlunun en doğal ihtiyaçlarından biridir. İnsanlar olarak bizim beynimiz sınıflandırarak çalışma yoluna gider. Tarih boyunca insanlar çevrelerindeki cisimleri sınıflandırmıştır.

Yeryüzünde çok fazla canlı olması ve insanlığın ilk evrelerinde doğayla baş başa olmaları doğayla daha çok ilgili olmalarına neden olmuştur. Bu nedenle canlıları tanımak ve onlardan fayda sağlamak için bunları sınıflandırma tercih edilmiştir. Bizim bilmediğimiz zamanlarda dahi insanlar canlıları basitçe sınıflandırmıştır.

Canlıları Sınıflandırmanın Faydaları Nelerdir?

Sınıflandırma nedir kısaca öğrendik. Canlıları sınıflandırmanın sayısız faydaları vardır. İlk fayda canlıları incelemenin daha kolay olmasıdır. Ayrıca bilimsel bilginin birikimli ilerlemesinin bir gereği olarak sistematik çalışmak gerekir. Bunun için de sınıflandırma gereklidir.

5. sınıf müfredatında gördüğümüz bilimsel bilginin oluşturulmasında karşılaştırma ve sınıflandırmanın önemi konusunda buna değiniyoruz. Bilimsel bilgi sistematik bilgidir. Örneğin kuşların kemiklerinde hava boşlukları bulunur ifadesini kurabilmek için elimizde kuş olarak tanımlanacak bir canlı grubunun olması gerekir. Kısacası biyolojide canlılar ile ilgili çalışma yapmak için mutlaka sınıflandırma gereklidir.

Sınıflandırmanın tarihi gelişimi üzerinde durursak kısaca şunu ifade edebiliriz. Aristo ilk basit sınıflandırmayı yapmıştır. Daha sonraki süreçlerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte mikroskobik canlılar ortaya çıkmıştır. Bu da canlılara bakış açımızı değiştirmiştir.

Bu süreçten sonra sınıflandırmada ana ölçüt kullanım benzerliği değil köken benzerliğidir. Bu da benzerlikler ise evrimsel biyolojinin konusudur. Zamanla sistematik ve hiyerarşik sınıflandırma ortaya çıkmıştır.

Canlıları çeşitli özelliklerine göre gruplara ayırarak inceleyen bilim dalına sistematik denir. Sistematik biyolojinin alt bilim dalıdır. Biyolojinin alt bilim dallarından botanik bitkileri sınıflandırır ve inceler. Zooloji ise hayvanları hem sınıflandırır hem de hayvan gruplarının özelliklerini inceler.

Bir bilim olarak taksonomi ise genel olarak sınıflandırma bilimidir. Sınıflandırmanın hangi ilkelere göre ve nasıl yapılacağını ortaya koyar. Taksonomi biyoloji için önemli bir kullanım aracıdır. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi canlıların sınıflandırması çok önemlidir.

Bizler de canlıların sınıflandırılması konusunu iyi anlarsak onun üzerine inşa edilen diğer biyoloji konularını da daha iyi öğrenebiliriz.

2 Yorumlar

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 − four =