Kategori: Biyoloji

Özümleme Nedir?

Bilimsel bir kavram olan özümleme biyolojide kullanıldığı gibi psikoloji ve benzeri sosyal bilimlerde de yer almaktadır. Bu nedenle bu yazıda özümleme nedir sorusunu biyoloji çerçevesinde cevaplayacağımızı belirtelim. Biyolojide
Read More

Mikroskobik Canlıların Zararları

Canlıların birçok çeşitli türü bulunuyor. Görebildiklerimizden daha çok göremediğimiz canlılar yaşıyor. Gözle göremediğimiz bu canlılara mikroskobik canlılar denmektedir. Bu yazıda mikroskobik canlıların zararları üzerinde duracağız. 5. sınıf müfredatında
Read More

Ototrof Canlılar

Canlıların özelliklerini doğru tespit etmek için onları sınıflandırmak gerekir. Canlıları çeşitli açılardan sınıflandırabiliriz. Beslenmeye göre sınıflandırdığımızda canlıları genel olarak ototrof canlılar ve heterotrof canlılar olarak ikiye ayırabiliriz. Bu
Read More

Çift Döllenme

Genel olarak döllenme dişi ve erkek üreme hücresinin bir araya gelerek zigot oluşturmasıdır. Ancak bitkilerde görülen ve çift döllenme denilen bir süreç bulunmaktadır. Bu yazıda çift döllenme konusuna
Read More

Endosperm Nedir?

Biyoloji dersinde sürekli duyarız bu endosperm kavramını. Bilmediğimiz zaman pek kafamızda bir şey de canlanmaz. Bu yazıda endosperm nedir, ne işe yarar gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Tohumlu
Read More

Modifikasyon Örnekleri

Canlıların çeşitli özelliklerinin ortam şartlarına bağlı olarak ve kalıtsal olmadan değişmesine modifikasyon denir. Daha önce modifikasyon nedir adlı yazıda konuyu güzelce anlatmış ve modifikasyon örnekleri de vermiştik. Ancak
Read More

Biyoteknoloji Örnekleri

Biyoloji biliminin ve teknolojinin birlikte gelişim göstermesiyle son yıllarda gittikçe örnek bir alandır biyoteknoloji. Kısaca tanımlama yaparsak canlılarda teknolojik sistemler kullanılarak fayda sağlamaya yönelik çalışmaların bütününe biyoteknoloji denir.
Read More

Islah Çalışmaları

Islat etme, daha iyi bir duruma getirme ve iyileştirme manasına gelmektedir. Bir dere yatağının ıslahı yapılabildiği gibi canlı türlerinin de ıslahı yaygındır. Canlı türlerinin ıslah çalışmalarına biyolojik ıslah
Read More