Kategori: Biyoloji

Rhizobium Nedir?

Rhizobium bakterileri doğadaki azot döngüsü açısından hayati öneme sahip bir bakteri sınıfıdır. Bu bakteriler çubuk şekillidir ve genellikle oksijenli solunum yaparlar. Ayrıca rhizobium bakterisi gram negatif bakteri türlerindendir.
Read More

Üretici Canlılar

Bütün canlılar öyle ya da böyle beslenmek zorundadır. Beslenme canlıların ortak özelliklerinden biridir. Beslenme şekillerine göre canlılar temel olarak üretici, tüketici ve ayrıştırıcı olarak ayrılmaktadır. Bu yazıda esas
Read More

Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri)

Canlıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için vücutlarına besin maddesi almasına beslenme denir. Beslenme canlıların ortak özellikleri arasındadır. Büyümek,  gelişmek, zarar gören doku ve organları tamir etmek ve en önemlisi
Read More

Besin Ağı Nedir?

Ekosistemde bulunan canlılar arasında çeşitli açılardan ilişki kurulur. Bu ilişkilerin en önemlisi beslenme ilişkisidir. Beslenme ile birlikte canlılar arasında üreticilerden tüketicilere doğru bir enerji akışı olur. Bu enerji
Read More

Bitkiler Nasıl Solunum Yapar?

Canlı metabolizmasını oluşturan en temel metabolik faaliyet solunumdur. Canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için solunum yaparlar. Bu yazıda bitkiler nasıl solunum yapar sorusu üzerinde durmaya çalışacağız. Kısaca giriş yapacak
Read More

Sıfırdan Biyoloji Öğrenmek

Biyoloji dersi sayısal dersler içerisinde matematik bilgisi gerektirmeyen ancak çok önemli olan bir derstir. Bu yazıda sıfırdan biyoloji öğrenmek için gerekenleri paylaşacağız. Yazıyı sonuna kadar okuduğunuz taktirde sıfırdan
Read More

Heterotrof Canlılar

Canlıların temel ihtiyaçlarını giderebilmesi için beslenmeleri gerekir. Hücresel solunumla enerji elde etmek için besin tüketmek gerekir. Besinleri kendi üretip kullanan canlılara ototrof canlılar denir. Ototrof canlılara üretici canlılar
Read More

Besin Zinciri Örnekleri

Besin zinciri en alttan en üste birbirini besin olarak kullanan canlıların oluşturduğu düzendir. Besin zinciri örnekleri 7. sınıf ve 8. sınıf başta olmak üzere genel olarak fen bilgisinin
Read More