Kategori: Coğrafya

Çalı Biyomu

Benzer bitki örtüsüne ve iklim koşullarına sahip bölgelere biyom denir. Daha önce savan biyomu konusunu işlemiştik. Bu yazıda çalı biyomu üzerinde duracağız. Akdeniz ikliminde çalı türü bitkiler egemendir.
Read More

Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu

Nüfus bir yerin beşeri özelliklerini anlamada kullanılan en temel özelliklerden biridir. Nüfusun yapısı ve yoğunluğu bize o bölge hakkında birçok bilgiyi verir. Bu yazıda fizyolojik nüfus yoğunluğu hakkında
Read More

Dağ Eteği Ovası

Genellikle akarsuların taşıdığı alüvyonlar ile kaplı, eğimi düşük ve düzlük alanlara ova denir. Ovalar çeşitli şekillerde oluşabilirler. Dağ eteği ovası, dağ içi ovası, taban seviyesi ovası ya da
Read More

Hinterland Nedir?

Almanca kökenli olan hinterland için TDK’ye baktığımız zaman art bölge, iç bölge gibi anlamları görmekteyiz. Hinterland hem coğrafya hem de ekonomi açısından önemli olan bir kavramdır. Bu yazıda
Read More

Transgresyon

Yaşadığımız dünyayı şekillendiren kuvvetleri iç kuvvetler ve dış kuvvetler olarak ikiye ayırmaktayız. İç kuvvetlerden epirojenez dediğimiz kuvvetler kıta oluşumu meydana gelir. Burada epirojenik hareketler sonucu meydana gelen transgresyon üzerinde
Read More

Doğal Ortam Nedir?

Doğal ortam kavramını coğrafya ve diğer alanlarda görürüz. Bu yazıda doğal ortam nedir, doğal ortam kaça ayrılır gibi sorulara cevap vereceğiz. İnsanların müdahalesinin olmadığı, kendiliğinden var olan ortamlara
Read More

İndirgenmiş Sıcaklık Soruları

Sıcaklık normalde enleme göre değişirken yükselti de sıcaklığa önemli bir etki yapmaktadır. Yükseğe çıktıkça havalar soğuduğu için bir yerin sıcaklığının genel grafiğini çıkarmak için gerçek sıcaklığına değil, indirgenmiş
Read More

Antropojen Bozkır

Daha önce bozkır iklimi yazısında bozkır bitki örtüsünün görüldüğü yerlerin özellikleri hakkında konuştuk. Aslında bozkır bir iklim değil, karasal iklimin bitki örtüsüdür. Bu yazıda bir bozkır türü olan
Read More

Meltem Rüzgarlarının Özellikleri

Dünyada mevsimsel hava hareketleri olduğu gibi günlük hava hareketleri de görülmektedir. Meltem rüzgarları günlük rüzgarlar arasındadır. Burada meltem rüzgarlarının özellikleri kısaca anlatılacaktır. Dilerseniz meltem rüzgarlarının özelliklerine girmeden önce
Read More