Türkçe veya edebiyat sınavlarında karşımıza çok sıkan söz sanatlarından biri de kişileştirme yani teşhis sanatıdır. Anlatım tekniklerinden biri olan kişileştirme oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Önce teşhis yani