Kategori: Tarih

Sanayi Devrimi Nerede Başladı?

Günümüzün modern dünyasının kurulmasının temel bir adımıdır sanayi devrimi. Avrupayı baştan sona değiştirmiş, ekonomi ve ticaretin yeniden kurgulanmasına neden olmuştur. Şehir nüfusları artmış ve sosyal yaşam da komple
Read More

Mora Ne Zaman Alındı?

Osmanlı Devletinin esas amaçlarından biri her zaman Akdeniz’e ve oradaki ticarete hakim olmaktır. Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora yarımadası bu açıdan her zaman önemli bir hedef olmuştur. Bu yazıda
Read More

Orta Asya Kültür Merkezleri

Türkler Anadolu’ya göçmeden önce Orta Asya’da yaşamışlardır. Tarihi belgeler bize Türklerin ana yurdunun Orta Asya olduğunu göstermektedir. Yapılan arkeolojik çalışmalarla birlikte Orta Asya’da tarih öncesi devirlere ait çeşitli
Read More

Londra Konferansı ve Önemi

Türkiye Büyük Millet Meclisine dayanan milli kuvvetlerin ve düzenli ordunun başarı kazanması sonucu Avrupalı devletler arasında 21 Şubat -12 Mart 1921 tarih aralığında Londra’da konferans düzenlenmiştir. Bu yazıda
Read More

Büyük Selçuklu Devleti (Özet)

Anadolu’daki Türk tarihini anlamak istiyorsak Osmanlı Devleti öncesi Anadolu Selçukluları ve Büyük Selçuklu Devleti üzerinde özellikle durmalıyız. Bu devletlerle ilgili elimizdeki yazılı kaynaklar sınırlıdır. Bu yazıda Büyük Selçuklu
Read More

Sümerlerin Özellikleri

Mezopotamya’da kurulan Sümerler çok eski bir medeniyettir. Yazıyı bulmaları tarihi çağların başlamasına neden olmuştur. Sümerlerden önceki uygarlıklar hakkında çok bilgimiz bulunmuyor. Ancak Sümerleri bilmemiz tarihin başlangıcı açısından birçok
Read More