Kategori: Tarih

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ve otoritenin tesis edilmesi savaşlarda kazanılan başarıların yanı sıra çeşitli inkılaplarla gerçekleşmiştir. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar, yeni devletin kurulmasından hemen sonra başlamıştır. Aslına bakarsanız en
Read More

Malikane Sistemi Nedir?

Bu yazımızda Osmanlı ekonomisi içerisinde önemli bir kavram olan malikane sistemi ya da diğer adıyla malikane usulü üzerinde duracağız. Malikane tarih terimi olarak nedir diye baktığımızda kişiye bırakılan
Read More

Zitvatorok Antlaşmasının Önemi

1606 yılında imzalanan Zitvatorok Antlaşması Osmanlı tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu nedenle bu antlaşmanın üzerinde dikkatlice durmak gerekir. Daha önce Zitvatorok ve Ferhat Paşa antlaşmasının önemi
Read More

Kümbet Nedir?

Bu yazıda tarih açısından önemli bir mimari eser türü olan kümbet kavramı üzerinde duracağız. Eğer turistik bir geziye gitmişseniz mutlaka Anadolu’da tarihi bir kümbet yapısıyla veya kalıntısıyla karşılaşmışsınızdır.
Read More

Tarih Bilimine Giriş Soruları

Tarih bilimine giriş 9. sınıf müfredatında yer alan, tarih biliminin ilk konusudur. Bu konuda zaman zaman soru sorulduğu görülmektedir. Biz de tarih bilimine giriş soruları hazırlayarak bu sürece
Read More

Kürk Yolu

Bugün çok idrak edemesek de tekstil sanayisinin henüz gelişmediği tarihlerde kürk, insan giyimi için ana madde özelliği taşıyordu. Aynı zamanda çok değerli olan bu maddenin ticareti de toplumlar
Read More

Sosyal Devlet Anlayışı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası itibariyle bir sosyal devlettir. Birçok başka devletin de sosyal devlet olma iddiası bulunmaktadır. Sosyal devlet anlayışı devletle vatandaş arasındaki ilişkinin bir türüdür. Bu ilişki daha
Read More

Koyunhisar Savaşı ve Önemi

Koyunhisar Savaşı Osmanlı tarihinde önemi büyük olan bir savaştır. Bu yazıda Koyunhisar Savaşı üzerinde duracağız. Koyunhisar Savaşı’nın kaynaklardaki diğer adı “Bafeus Savaşı” şeklindedir. Bu savaş Osmanlı Devleti ile
Read More

Külliyenin Amacı ve Külliye Örnekleri

Türk İslam tarihinde külliyeler önemli yer tutmuş yapılardır. Tarih açısından, özellikle Osmanlı tarihi ve medeniyeti bakımından külliye kavramı üzerinde durulması gereken bir kavramdır. Daha önce külliye nedir adlı
Read More