Kategori: Tarih

Divanı İstifa Nedir?

Türkler teşkilatçı bir toplumdur. Türk tarihine baktığımız zaman başarının ana nedenlerinden birinin bu teşkilatçı sistem olduğunu görmekteyiz. Devlet yapılanmasında çeşitli kurumlar çeşitli görevleri üstlenmiştir. Bu yazıda divanlardan biri
Read More

Seyfiye Sınıfı

Osmanlı Devletinde yönetim çeşitli birimlere ayrılmıştır. Bugünkü bakanlar kuruluna benzer olan bu birimler temelde üç sınıftır. Bunlar ilmiye, kalemiye ve seyfiye şeklindedir. Bu yazıda seyfiye sınıfı üzerine durmaya
Read More

Beşik Ulemalığı Nedir?

Osmanlı Devletinin zayıflamasının en önemli nedenlerinden biri kurumsal yapının çöküşüdür. Devlet kademelerinde yer alan insanların seçiminde liyakatsizliği gösteren tabirlerden biri de Beşik Ulemalığı kavramıdır. Bu yazıda beşik ulemalığı
Read More

Urgakina Kanunlarının Özellikleri

Urgakina kanunları tarihteki ilk yazılı kanunlardır. Bu nedenle hem hukuk tarihi hem de insanlık tarihi açısından çok önemlidir. Bu yazıda Urgakina kanunlarının özellikleri üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. Ancak
Read More

Osmanlı Malta İlişkileri

Malta Kuzey Afrika’nın ve Akdeniz’in anahtarını elinde tutan çok önemli bir strateji noktasıdır. Akdeniz donanmasına önem veren Osmanlı Devleti 16. yüzyılda çok büyük denizci ülkeleri yenebilecek duruma gelmişti.
Read More