Çevre Kirliliği Neyi Olumsuz Etkiler?

Çevre kirliliğinin kötü bir şey olduğunu hepimiz doğal olarak biliyoruz. Ancak bunun ne gibi sonuçları olduğunu çok fazla düşünmüyoruz. Bu yazıda çevre kirliliği neyi olumsuz etkiler sorusu üzerinde düşüneceğiz. Böylece çevreyi kirletmenin faturasını daha net göreceğiz.

Çevre kirliği temel olarak karşımıza su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, ışık kirliliği ve gürültü kirliliği olarak çıkmaktadır. Bunlardan özellikle su, toprak ve hava kirliliği sağlımızı doğrudan etkilemekte ve hayat kalitemizi düşürmektedir.

Olumsuz etkileri öğrenmek çevre kirliliğine karşı duyarlılığı arttıracaktır. Ayrıca bunu önlemek için bireysel bazda yapabileceklerimizi yapmamız konusundan bizi cesaretlendirecektir.

Çevre kirliliği neyi olumsuz etkiler

Çevre Kirliliğinin Olumsuz Etkileri

Çevre kirliğinin olumsuz etkilerini alt başlılara ayırarak incelemek daha mantıklı olacaktır. Çünkü her kirliliğin çok kapsamlı olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Hava Kirliliğinin Olumsuz Etkileri

Hava kirliliği, havada kirletici katı ve gaz moleküllerinin yer almasıdır. Motorlu araçlarda çıkan gazlar, fabrika kimyasalları, toz, polen ve küf sporları partikül şeklinde havada asılı kalarak kirliliğe neden olmaktadır.

Şehirlerde, ozon kirliliği hava kirliliğinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bunu genellikle duman olarak görürüz. Bunun dışında kükürt dioksit, nitrojen dioksit, karbon monoksit, ozon, uçucu organik bileşikler ve havadaki partiküller en dikkate değer hava kirleticilerinden bazılarıdır. Radyoaktif maddeler ise yayıldıkları anda hava kirliliğini çok daha tehlikeli ve ileri bir boyuta taşıyabilirler.

Hava kirliliğinin olumsuz etkileri maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

 • Yüksek düzeyde hava kirliliği solunum hastalıklarına neden olur. Bu hastalıklar hem hayat kalitesini düşürür hem de ölümcüldür.
 • Kalp rahatsızlığı, ciltte, burun ve boğazda tahriş yine hava kirliliği nedeniyle olur.
 • İnsanlarda ve hayvanlarda çeşitli üreme bozukları çıkar. Engellilik oranları artar.
 • Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları bitkileri yok eder. Doğada insan ve hayvanların yanında bitkilerin de sağlığı tehlikeye girer.
 • Asit yağmurları denizdeki canlıları öldürür. Zehirli algler artarken faydalı alglerin sayısı azalır.
 • Yaşam dengesi bozulur. Sağlıklı besin tüketmek zorlaşır.
 • Tür çeşitliliği azalır. Canlı popülasyonları dengesizleşir.
 • Ortalama yaşam süresi düşer. Erken ölümler yaygınlaşır.

İlgili yazı: Hava kirliğinin nedenleri

Su Kirliliğinin Olumsuz Etkileri

Suyun özelliklerini olumsuz etkileyen çeşitli kirleticilerle dolması su kirliliğini ortaya çıkarır. Su kirliliğine böcek öldürücü ilaçlar, gıda üretiminden kaynaklanan atıklar, hayvansal atıklar, organik uçucu bileşikler, ağır metaller, kimyasal atıklar gibi faktörler etkilidir.

Su kirliliği genellikle akarsu, nehir, göl, deniz, okyanus gibi büyük su kütlelerinin kirlenmesiyle oluşur. Suyun içerisindeki mikroorganizma dengesinin bozulması da atık maddelerin artmasına ve kirlenmeye yol açar. Su kirliliğinin ortaya çıkardığı etki kirleten maddenin nereye karıştığıyla da ilgilidir.

Su kirliliğinin olumsuz etkileri maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

 • Su kirlendiği zaman denizler kirlenir. Deniz canlılarının yaşamı olumsuz etkilenir. Balık türleri azalır.
 • Kirli sular tarım alanlarına karıştığı için tarımsal verim ve kalite düşer.
 • Besinlerin doğallığı azalır.
 • Doğada besin zinciri bozulur.
 • Sularda oksijen üreten yararlı algler ölür. Zararlı algler çoğalır.
 • Suda koku oluşur.
 • İçme suları zehirli hale gelir.

Toprak Kirliliğinin Olumsuz Etkileri

Toprak Dünyamızda bize bahşedilen doğal kaynaklar içinde su ve havadan sonraki en önemli zenginliktir. Toprağın yapısını bozacak kirleticilerin toprağa karışması toprak kirliliğine neden olmaktadır. Aslına bakarsanız su ve toprak sürekli karıştığı için toprak kirliliği ve su kirliliği birbirini sürekli etkilemektedir. Biri kirliyse diğeri de kirlenmektedir.

Toprak kirliliğinin olumsuz etkileri maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

 • Toprak tarımın en önemli bileşeni olduğu için kirli toprak kirli ve toksik gıda demektir.
 • Tarımsal verimlilik son derece düşmektedir.
 • Suyun ve dolaylı olarak havanın kirlenmesine de yol açmaktadır.
 • Toprakta yaşayan ayrıştırıcı organizmaların yok olmasına neden olmaktadır.
 • Toprak verimsizleşmekte ve çoraklaşmaktadır.

Doğadaki besin döngüsünün önemli bir kısmı toprakta gerçekleşmektedir. Toprak kirliği meydana gelince doğal döngüler de olumsuz etkilenmektedir.

Işık ve Gürültü Kirliğinin Olumsuz Etkileri

Su, toprak ve hava kirliliği kadar olmasa da günümüzde gürültü ve ışık kirliliği de ciddi bir sorun haline gelmiştir. Modern dünyada artık çevre kirliliğinden bahsedildiğinde ışık ve gürültü kirliliği de buna dahil edilmektedir.

Işık ve gürültü kirliliğinin olumsuz etkileri şöyle sıralanabilir:

 • Fazla kullanılan ışık israf olan enerji demektir. Bu da doğal kaynakların aşırı kullanımını gerektirir.
 • Yüksek ışık görme bozukluklarına, yüksek gürültü de işitme kaybına yol açmaktadır.
 • Işık ve gürültü açısından kirli ortamlar insanların ruhsal durumunu olumsuz etkilemektedir.
 • Hayvanlar fazla ışıktan ve yüksek gürültüden ciddi manada olumsuz etkilenmektedir.

Çevre kirliliği neyi olumsuz etkiler artık daha somut biliyoruz. Bütün bunların ışığında çevreyi temiz tutmanın ve korumanın bir gereklilik olduğunu anlamalıyız.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen − thirteen =