Coğrafya Nedir?

Pek çoğumuzun zihninde coğrafya bir ders olarak durmaktadır. Ama coğrafyayla ilgili bilgileri almadan önce coğrafya nedir sorusunu cevaplayabiliyor olmamız gerekir. Şöyle ki bir şeyin ne olduğunu bilmek onun hakkında fikir sahibi olmanın ilk adımıdır. Coğrafya nedir sorusuna doğru bir şekilde cevap veremiyorsak onu tam anlamıyla öğrenmememiz de mümkün değildir. Coğrafya bilim olarak en eski bilimler arasında gösterilmektedir. Temelinde insanların “orada ne var” sorusu yatar. Bu insanın çevreyi tanıma isteği duymasına neden olmuştur. Şu nedir, bu nedir diye soran insan zaten merakı sayesinde bilimi geliştirmiştir. Yeni yerleri tanımak, yeni yerleri keşfetmek ve yaşadığı yer ile ilgili bilgi sahibi olmak insanoğlunun en başından beri istediği bir şey olmuştur.

Coğrafyaya bütün bilimlerin anası da denmiştir. Bunun sebebi birçok bilimin coğrafyaya olan meraktan dolayı gelişmesidir. Ayrıca bilimler doğayı tanıma isteğinden ortaya çıktığı için doğayı asıl yer olarak tanıma bilimi olan coğrafya diğer bilimlere de kaynaklık etmiştir. Ayrıca astronomi, jeoloji gibi alanlar da doğrudan coğrafya bilimiyle alakalıdır. Coğrafya nedir denince artık aklımızda verecek temel birkaç cümle olduğuna eminiz. En basitinden diğer bilimlerin anasıdır diyebiliriz.

Coğrafya Kelimesinin Anlamı Nedir?

Coğrafya kelimesi eski Yunancada yer hakkında yazmak demektir. Coğrafyanın doğuşu zaten insanların yer hakkındaki nedir sorularıyla şekillenmiştir. Tabi ki coğrafya bugün yer hakkında yazmaktan çok daha öte bir iştir. Ancak coğrafya için nedir diye sorduğumuzda kelimenin çıkış noktasına da bakmamız gerekir.

Coğrafya nedir

Günümüzde ise coğrafya Dünya’nın fiziksel özelliklerini, kaynaklarını, iklimi ve beşeri özelliklerini inceleyen bilim dalıdır diye tanımlayabiliriz. Coğrafya gerçekten de bu işlevlerin hepsini yerine getirir. beşeri coğrafya nedir diye soracak olursanız beşer insan demektir dolayısıyla beşeri coğrafya da insan faaliyetlerini inceleyen coğrafyadır. Çünkü coğrafya denince artık aklımıza sadece boş bir tabiat gelmiyor. İnsanlar bütünleşmiş, insanla aynı zamanda şekillenmiş bir dünyadan bahsediyoruz.

Bugün coğrafyanın iki önemli ayağını fiziki coğrafya ve kültürel coğrafya oluşturmaktadır.

Fiziki Coğrafya Nedir?

Fiziki coğrafya yaşadığımız dünyanın fiziksel özelliklerini yansıtan coğrafya dalıdır. Yani dünyanın genel fiziksel özellikleri bu alanın içerisine girer. Yağmur, kar, iklim, sıcaklık, denizellik gibi kavramlar insanoğlunun çok da müdahale edemediği bağımsız kavramlardır. Coğrafya ilk etapta bunlar üzerinde daha fazla durmuştur. İnsanoğlunun bildiğimiz tarihi Dünya’nın ömrüne nazaran çok kısadır. Bu nedenle fiziki coğrafya dünyanı olduğu gibi inceler. İnsan faktörü fiziki coğrafyayı etkilemekten çok fiziki coğrafyadan etkilenir.

Kültürel Coğrafya Nedir?

Kültürel coğrafya kavramını daha önce duymayanlar kültürel coğrafya nedir diye sorabilir. Ancak kültürel coğrafya kültürün bir parçası olan insanı inceleyen coğrafya dalıdır. Yani kültürel coğrafya derken beşeri coğrafyayı kast ederiz. İçerisinde bütün ekonomik, siyasi faaliyetleriyle birlikte insan yatar. Kültür beşeri faaliyetler sonucu şekillenen yapının genel adıdır. İnsan faaliyetleri bizim yaşadığımız tabiatı önemli derecede etkilediği için kültürel coğrafyayı da öğrenmek durumundayız. Coğrafya ilk doğduğu zamanlar bu alanla çok ilgilenmiyordu. Ancak zamanla insanın etkisi arttıkça bu alan da genişlemiş oldu.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve − seven =