Ekonomik Faaliyetler Nelerdir? (Örnekler)

Ekonomik faaliyetler beşeri coğrafyanın en önemli konularından biridir. Çünkü insanların coğrafi dağılışından tutun da yaşayış tarzlarına kadar birçok konu ekonomik faaliyetlerle ilişkilidir. Bu yazıda ekonomik faaliyetler nelerdir örnekler ile açıklayacağız.

Daha önce ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması adlı yazıda sınıflandırmayı anlattık. Şimdi de örneklerle bilgimizi pekiştirelim. İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere varlık kazanma süreçlerine ekonomik faaliyet denmektedir.

ekonomik faaliyetler nelerdir örnekler

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler Nelerdir?

Çevremizde sürekli ekonomik faaliyette bulunan yani çalışan insanlara rastlarız. Ekonomik faaliyetler temelde üç kısma ayrılmasına rağmen günümüzde farklı iş kollarının çıkmasıyla bu sınıflandırma 5’e kadar çıkmaktadır.

Birincil ekonomik faaliyetler: İnsanlığın ilk günlerinden bu yana gelen faaliyetlerdir. Genellikle doğayla doğrudan etkileşim gerektirir. Tarım, hayvancılık, maden çıkarma gibi işler birincil ekonomik faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.

İkincil ekonomik faaliyetler: Birincil faaliyetlerden elde edilen ürünlerin işlenmesi süreçlerini kapsar. İkincil ekonomik faaliyet denince aklımıza sanayi, dokuma, makine, otomotiv gibi üretim süreçleri gelmelidir.

Üçüncül ekonomik faaliyetler: Doğrudan üretimin konusu olmayan, insanlara hizmet sağlayan ekonomik faaliyetlerdir. Otel, bankacılık, eğitim kurumları gibi ekonomik faaliyetler bu sınıfa girmektedir.

Genel olarak ekonomik faaliyetleri üçe ayırmaktayız. Ancak son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle bu sınıflandırmaya iki basamak daha eklenmiştir. Bu basamaklar üçüncül ekonomik faaliyetler içerisinden çıkmıştır.

Dördüncül ekonomik faaliyetler: Bilgisayarın ve bilgi sistemlerinin temelinde yer aldığı ekonomik faaliyetlerdir. Grafik ve tasarım, yazılım, bilgi teknolojileri gibi iş sahaları bu alana girmektedir.

Beşincil ekonomik faaliyetler: Kamu ve özel sektörde yöneticilik bu sınıfa girmektedir. Bu alanda çalışan insanların karar verme yetkileri ve yetkinlikleri vardır. Şirket CEO’ları, kamu yöneticileri beşincil ekonomik faaliyet kapsamındadır.

Ekonomik Faaliyetlere Örnekler

Şimdi de 5. sınıf müfredatından itibaren karşımıza çıkan ekonomik faaliyetler konusunda çeşitli örnekler verelim. Aşağıdaki tabloda bol miktarda örnek bulabilirsiniz.

Ekonomik faaliyetlere örnekler
Ekonomik Faaliyet Örnekler
Birincil ekonomik faaliyet Tarım, hayvancılık, maden çıkarma, balıkçılık, ormancılık
İkincil ekonomik faaliyet Sanayi, otomotiv, makine, inşaat, dokuma, enerji
Üçüncül ekonomik faaliyet Eğitim, yargı, sağlık, güvenlik, turizm, otelcilik, turizm
Dördüncül ekonomik faaliyet Donanım hizmetleri, ağ işletmenliği, yazılım, grafik ve tasarım
Beşincil ekonomik faaliyet Yöneticilik, CEO’luk, kamu idareciliği, devlet başkanlığı

Tabloda ekonomik faaliyetler ile ilgili çeşitli örnekler görebilirsiniz.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × four =