Elementler ve Sembolleri (Hepsi)

Kimya dersinin ana unsuru elementlerdir. Aslına bakarsanız bütün bir kimya elementler ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerine kuruludur. Kimya biliminin gelişmesiyle bilim adamları zamanla periyodik tabloyu oluşturmuşlardır. Bu tablo sayesinde elementleri inceleme imkanı buluyoruz. Elementler ve özellikleri iyi bilinirse temel kimyanın da çok önemli bir kısmı hallolmuş olur.

Bu yazıda elementler tablosu ile elementleri ve sembollerini sıralayacağız. Özellikle elementler içinde ilk 20 tanesi özellikle çok önemlidir. Bunların isimleriyle birlikte temel özellikleri de bilinirse çok faydalı olur.

Daha önce periyodik tablo yazısında periyodik tablonun genel özelliklerine değindik. Dilerseniz o yazıdan da faydalanabilirsiniz.

Elementler ve Sembolleri (Elementler Tablosu)

Aşağıdaki elementler tablosunda atom numarası, sembol ve element ismini bir arada bulabilirsiniz.

Elementler tablosu
Atom Numarası Sembol Element İsmi
1 H Hidrojen
2 He Helyum
3 Li Lityum
4 Be Berilyum
5 B Bor
6 C Karbon
7 N Azot
8 O Oksijen
9 F Flor
10 Ne Neon
11 Na Sodyum
12 Mg Magnezyum
13 Al Aluminyum
14 Si Silisyum
15 P Fosfor
16 S Kükürt
17 Cl Klor
18 Ar Argon
19 K Potasyum
20 Ca Kalsiyum
21 Sc Skandiyum
22 Ti Titanyum
23 V Vanadyum
24 Cr Krom
25 Mn Mangan
26 Fe Demir
27 Co Kobalt
28 Ni Nikel
29 Cu Bakır
30 Zn Çinko
31 Ga Galyum
32 Ge Germanyum
33 As Arsenik
34 Se Selenyum
35 Br Brom
36 Kr Kripton
37 Rb Rubidyum
38 Sr Strontiyum
39 Y İtriyum
40 Zr Zirkon
41 Nb Niobyum
42 Mo Molibden
43 Tc Tekhnetyum
44 Ru Rutenyum
45 Rh Rodyum
46 Pd Palladyum
47 Ag Gümüş
48 Cd Kadmiyum
49 In İndiyum
50 Sn Kalay
51 Sb Antimon
52 Te Tellür
53 I Iyot
54 Xe Ksenon
55 Cs Sezyum
56 Ba Baryum
57 La Lantan
58 Ce Seryum
59 Pr Praseodim
60 Nd Neodim
61 Pm Prometyum
62 Sm Samaryum
63 Eu Evropyum
64 Gd Gadolinyum
65 Tb Terbiyum
66 Dy Disprosiyum
67 Ho Holmiyum
68 Er Erbiyum
69 Tm Tulyum
70 Yb İtterbiyum
71 Lu Lutetyum
72 Hf Hafniyum
73 Ta Tantal
74 W Tungsten
75 Re Renyum
76 Os Osmiyum
77 Ir İridyum
78 Pt Platin
79 Au Altın
80 Hg Civa
81 Tl Talyum
82 Pb Kurşun
83 Bi Bizmut
84 Po Polonyum
85 At Astatin
86 Rn Radon
87 Fr Fransiyum
88 Ra Radyum
89 Ac Aktinyum
90 Th Toryum
91 Pa Protaktinyum
92 U Uranyum
93 Np Neptünyum
94 Pu Plutonyum
95 Am Amerikyum
96 Cm Kuriyum
97 Bk Berkelyum
98 Cf Kaliforniyum
99 Es Einsteinium
100 Fm Fermiyum
101 Md Mendelevyum
102 No Nobelyum
103 Lr Lavrensiyum
104 Rf Rutherfordiyum
105 Db Dubniyum
106 Sg Seaborgiyum
107 Bh Bohriyum
108 Hs Hassiyum
109 Mt Meitneriyum
110 Ds Darmstadtiyum
111 Uuu Ununnilyum
112 Uub Ununbiyum
113 Uut Ununtriyum
114 Uuq Ununkuadyum
115 Uup Ununpentiyum
116 Uuh Ununheksiyum
117 Uus Ununseptiyum
118 Uuo Ununoktiyum

Elementlerin Sınıflandırılması Özet

Elementleri sınıflandırmak onların özelliklerini bilmek açısından çok önemlidir. Periyodik tabloda temel olarak üç tip element bulunur.

  1. Metaller
  2. Ametaller
  3. Soygazlar

Metaller: Periyodik tablonun solunda ve orta kısmında yer alırlar. Elementlerin çoğu metaldir. Tel ve levha haline getirilebilen metaller dayanıklıdır. Günlük hayattan bildiğimiz demir, altın, gümüş bir metaldir. Bunun dışında sodyum, potasyum, magnezyum gibi çok önemli metaller de vardır. Metaller genel olarak parlak renklidir. Oda sıcaklığında cıva hariç katı halde bulunurlar. Metaller elektron verirler.

Ametaller: Sayı olarak az olsalar da dünyada çok bulunurlar. Hidrojen, oksijen ve karbon gibi hayatın temeli olan elementler ametallere örnektir. Ametaller kırılgandırlar. Bu nedenle tel ve levha haline getirilmezler. Renkleri mattır. Oda sıcaklığında çoğu gaz halinde bulunur. Elektron alma eğilimi gösterirler.

Soygazlar: Adından da anlaşılacağı gibi oda şartlarında hepsi gaz fazında bulunan element gurubudur. 8A grubunda yer alırlar. Bu da periyodik tablonun en sağında bulunan gruptur. Kararlı yapıda oldukları için normal şartlarda tepkime vermez ve tek başlarına bulunurlar. Helyum, neon gibi elementler soygazlara örnektir.

Bütün elementleri ezberlemeye imkanımız olmaz ancak ilk 20 element bilinirse ve en azından element nedir bilirse çok faydasını görürüz.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × 3 =