Elementlerin Kütle Numaraları

Kimyada bütün elementler periyodik tabloya dizilmiştir. Bu dizilme atom numaralarına göre yapılmıştır. Daha önce elementler ve sembolleri yazısında bütün elementlerin atom numaralarını sembollerini ve isimlerini vermiştik. Bu yazıda elementlerin kütle numaraları üzerinde duracağız.

Bütün elementlerin kütle numaralarını vermeden önce kütle numarasının ne olduğunu bilmiyorsanız kütle numarası nedir yazısını okumanızı öneririz.

Elementlerin kütle numaraları

Elementlerin Kütle Numarası Tablosu

Aşağıdaki tabloda elementlerin atom numaraları, sembolleri, isimleri ve kütle numaraları verilmiştir.

Kütle numaraları tablosu
Atom Numarası Sembol Element İsmi Kütle numarası
1 H Hidrojen 1
2 He Helyum 4
3 Li Lityum 7
4 Be Berilyum 9
5 B Bor 11
6 C Karbon 12
7 N Azot 14
8 O Oksijen 16
9 F Flor 19
10 Ne Neon 20
11 Na Sodyum 23
12 Mg Magnezyum 24
13 Al Aluminyum 27
14 Si Silisyum 28
15 P Fosfor 31
16 S Kükürt 32
17 Cl Klor 35,5
18 Ar Argon 40
19 K Potasyum 39
20 Ca Kalsiyum 40
21 Sc Skandiyum 45
22 Ti Titanyum 48
23 V Vanadyum 51
24 Cr Krom 53
25 Mn Mangan 55
26 Fe Demir 56
27 Co Kobalt 59
28 Ni Nikel 59
29 Cu Bakır 63,5
30 Zn Çinko 65
31 Ga Galyum 70
32 Ge Germanyum 73
33 As Arsenik 75
34 Se Selenyum 79
35 Br Brom 80
36 Kr Kripton 84
37 Rb Rubidyum 85,5
38 Sr Strontiyum 88
39 Y İtriyum 89
40 Zr Zirkon 91
41 Nb Niobyum 93
42 Mo Molibden 96
43 Tc Tekhnetyum 98
44 Ru Rutenyum 101
45 Rh Rodyum 103
46 Pd Palladyum 106,5
47 Ag Gümüş 108
48 Cd Kadmiyum 112,5
49 In İndiyum 115
50 Sn Kalay 119
51 Sb Antimon 122
52 Te Tellür 127,6
53 I Iyot 127
54 Xe Ksenon 131
55 Cs Sezyum 133
56 Ba Baryum 137
57 La Lantan 139
58 Ce Seryum 140
59 Pr Praseodim 141
60 Nd Neodim 144
61 Pm Prometyum 145
62 Sm Samaryum 150
63 Eu Evropyum 152
64 Gd Gadolinyum 157
65 Tb Terbiyum 159
66 Dy Disprosiyum 162,5
67 Ho Holmiyum 165
68 Er Erbiyum 167
69 Tm Tulyum 169
70 Yb İtterbiyum 173
71 Lu Lutetyum 175
72 Hf Hafniyum 178,5
73 Ta Tantal 181
74 W Tungsten 184
75 Re Renyum 186
76 Os Osmiyum 190
77 Ir İridyum 192
78 Pt Platin 195
79 Au Altın 197
80 Hg Civa 200
81 Tl Talyum 204
82 Pb Kurşun 207
83 Bi Bizmut 209
84 Po Polonyum 209
85 At Astatin 210
86 Rn Radon 222
87 Fr Fransiyum 223
88 Ra Radyum 226
89 Ac Aktinyum 227
90 Th Toryum 232
91 Pa Protaktinyum 231
92 U Uranyum 238
93 Np Neptünyum 237
94 Pu Plutonyum 244
95 Am Amerikyum 243
96 Cm Kuriyum 247
97 Bk Berkelyum 247
98 Cf Kaliforniyum 251
99 Es Einsteinium 252
100 Fm Fermiyum 257
101 Md Mendelevyum 258
102 No Nobelyum 259
103 Lr Lavrensiyum 262
104 Rf Rutherfordiyum 261
105 Db Dubniyum 262
106 Sg Seaborgiyum 266
107 Bh Bohriyum 264
108 Hs Hassiyum 277
109 Mt Meitneriyum 268
110 Ds Darmstadtiyum
111 Uuu Ununnilyum 272
112 Uub Ununbiyum
113 Uut Ununtriyum
114 Uuq Ununkuadyum
115 Uup Ununpentiyum
116 Uuh Ununheksiyum
117 Uus Ununseptiyum
118 Uuo Ununoktiyum

Tabloda dikkat edilirse son elementlerin kütle numaraları yoktur. Bu elementler tabiatta bulunmayıp laboratuvar ortamlarında tespit edilmektedir.

Kütle Numaraları Neden Virgüllü Değerlere Sahiptir?

Yukarıda elementlerin kütle numaralarını tablolarken çoğunu yuvarladık. Aslında kütle numaraları genellikle tam sayı olmaz. Örneğin Bor elementinin kütle numarası 11 değil 10,8’dir.

Bu durumda aklınıza şu soru gelebilir. Kütle numarası proton ve nötron taneciklerinin toplamıysa nasıl oluyor da küsuratlı bir değer karşımıza çıkıyor? Kütle numarası her zaman tam sayı olmak zorunda değil midir?

Burada karşımıza izotop kavramı çıkmaktadır. Bazı element atomlarının nötron sayıları farklı olabildiği için kütle numaraları da değişkenlik gösterir. O yüzden biz doğada bulunma oranlarına göre ortalama alırız.

Önceğin klor elementinden doğada bulunanları 35 ve 36 kütle numarasına sahiptir. Bu oranlar yakın olduğu için ortalama kütle numarası 35,5’e yakın olmaktadır. Ortalama alınırken ağırlıklı ortalama alınır.

Örneğin hidrojenin kütle numarası 1,0079 değerine sahiptir. Bu da hidrojenin çok büyük bir kısmının kütle numarasının 1 olduğunu gösterir. Ancak çok nadir de olsa kütle numarası 2 olan hidrojen bulunmaktadır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × 4 =