En Çok Isı Veren Katı Yakıt Hangisidir?

İnsanoğlu yakıtlardan her anlamda fayda sağlamaktadır. Isınmadan tutun da sanayide enerji ihtiyacına, elektrik enerjisinden tutun da motorlu araçların hareketlerine kadar biz enerjiyi yakıtlardan elde ederiz. Yakıtları sıvı, katı ve gaz şeklinde ele alabiliriz. Bu yazıda en çok ısı veren katı yakın hangisi veya hangileridir yanıtlayacağız.

  • Katı yakıtlar: Odun  ve kömür
  • Sıvı yakıtlar: Motorin, benzin gibi petrol ürünleri
  • Gaz yakıtlar: Doğal gaz ve diğer organik gazlar

Örnek gösterilebilir.

Katı yakıtlardan kömür odunla kıyaslandığında daha iyi enerji sağlamaktadır. Fosil yakıt olması sebebiyle içerisinde bol miktarda karbon bulundurur. Bu nedenle kömür yandığında iyi enerji verir.

Isı değeri en büyük kömür yazısında kömürleri de kendi aralarında sıralamıştık. Buna göre en çok ısı veren kömür antrasit ardından da taş kömürü denilen yakıttır.

Diğer kömür türlerinden olan linyit ve turba ise daha az enerji vermektedir. Antrasit en kaliteli kömürdür. Kuruluğu yüksek ve karbon yoğunluğu oldukça fazladır. Oluşum süreci daha eskiye dayanmakta, buna bağlı olarak kalitesi ve fiyatı da daha yüksek olmaktadır.

Ülkemizde en çok linyit kömürü çıkarılmaktadır.

Isı Veren Yakıtların Kullanımı

Yukarıda değindiğimiz gibi yakıtları yakmak onlardan ısı elde etmemizi sağlar. Isı bir enerji türüdür. Bu enerjiyi doğrudan ısı olarak kullanabileceğimiz gibi başka enerji türlerine çevirerek de kullanabiliriz.

Örneğin termik santrallerde yanan kömür veya doğal gazdan çıkan ısı enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Elektrik enerjisi günümüz dünyasında en önemli enerjilerden biridir.

Yine motorlu taşıtlarda petrol ürünleri yakılarak çıkan ısı ile hareket üretilmektedir. Araçlardaki motor termodinamik yasalarına göre çalışır ve ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürebilir.

Ayrıca ısınma amaçlı olarak da evlerimizde kömür ve doğal gaz kullanılabilir. Doğal gaz da bir çeşit petrol ürünüdür. Petrol ve kömür sınıfı yakıtlara fosil yakıt denmektedir. Bu yakıtlar canlı kalıntılarından yani fosillerden oluşmaktadır. Fosil yakıtların oluşabilmesi için milyon mertebesinde yıllara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 + sixteen =