Endüstriyel Kimya Nedir?

Kimyanın çalışma alanlarından biri de üretim ve sanayidir. Kimyanın alt disiplinleri yazısında kimyanın hangi alanlara ayrıldığından bahsettik. Bu alt disiplinlerden biri de endüstriyel kimya dediğimiz alandır.

Konuyu detaylı öğrenmek isteyenler için endüstriyel kimya nedir uzun uzun anlatacağız. Ancak bu kadar vakti ve isteği olmayanlar için kısaca endüstriyel kimya tanımı yapalım.

Endüstriyel kimyanın kısaca tanımı kimyanın endüstriyel amaçlarla kullanılmasını ön gören disiplin şeklinde yapılabilir. Endüstriyel kimyanın temelinde kimya mühendisliği vardır. Kimya mühendisliği kimya bilgisi ve üretim teknolojisinin bir arada kullanılmasıdır.

Endüstriyel kimya nedir

Kimya Mühendisliği ve Kimyasal Gelişmeler

Endüstriyel kimyanın temelinde kimya mühendisliği vardır dedik. Kimya mühendisliğin amacı kimya ile çözüm üretmektir. Endüstrinin amacı ise üretim yapmaktır. İşte kimyanın üretim için kullanılması endüstriyel kimyanın çalışma alanıdır.

Kimya bilimindeki gelişmeler hayatımıza çeşitli açılardan etki etmiştir. Bunun en belirgin örneği deterjan ve kozmetik ürünlerdir. Bu ürünlerin üretimi doğrudan kimya bilgisine bağlıdır.

Kimya bir bilim olarak sadece gerçeği aramaktadır. Ancak işin içine endüstri gibi kar etmeyi amaçlayan bir yapı girince maliyet ana faktör haline gelmektedir. Ticari sahada rekabet kimya endüstrisinde de aynı şekilde geçerlidir. Daha ucuz maliyete daha kaliteli ürünler üretip maksimum kar etmek bütün işletmeleri ana hedefidir.

Endüstriyel Kimya Hakkında Bilgi

Endüstriyel kimya hakkında kısaca bilgi sahibi olduk. Şimdi de biraz daha detaya inelim. Endüstride üretilen birçok kimyasal vardır. Ancak endüstriyel kimyanın alanı sadece deterjan, temizleyici gibi maddeler değildir. Birçok ürünün üretilmesinde kimyasal süreçler kullanılmaktadır.

Hazır gıda endüstrisinin tamamı kimya bilgisine ihtiyaç duyar. Gıda malzemelerinin paketlenmesi, üretimde kullanılan malzemelerin steril hale getirilmesi, uygun çözeltilerin hazırlanması, üretilen gıdanın pH uygunluk değerinin test edilmesi gibi daha birçok süreçte kimya kullanılır. Bu nedenle kimya sadece kimya endüstrisinin değil genel manada bütün endüstrinin vazgeçilmez alanıdır.

Yukarıda değindiğimiz gibi işin içine endüstri girdiği zaman beşeri faktörler ön plandadır. Üretimin ekonomik boyutu birinci sıradadır. Bu nedenle kullanılacak bileşiklerin maliyeti, bu bileşiklerin yerini tutacak alternatif daha ucuz bileşiklerin kullanılması gibi başlı başına hesap gerektiren süreçler devreye girmektedir.

Verimliliği esas alan endüstriyel kimya alanı kimyasal gelişmelerin yaşanmasıyla kendine yeni alternatifler üretmektedir. Örneğin bir dönem yüksek maliyetli olan bir çözelti zamanla daha kolay elde edilebilir hale gelmektedir. Üretimin verimliliğini arttırmak endüstriyel kimyanın temel hedefleri arasındadır.

Endüstriyel kimyayla ilgili diğer bir husus ise çevrenin temiz tutulması ve sürdürülebilirliktir. Sanayi çevreyi kirletmekte ve yaşamı tehdit etmektedir. Kimya bilgisi kullanılarak sanayi atıklarının dönüştürülmesi çok önemlidir. Örneğin sanayinin atığı olan zehirli sular arıtma tesislerinde arıtılıp zehirden arındırılabilir. Aynı şekilde sanayi çıkışı olan zehirli gazlar başka maddelerle tepkimeye sokularak zararları azaltılabilir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifteen − fourteen =