Evren ve Uzay Kavramlarını Açıklayınız?

7. sınıf müfredatında çok karşılaştığımız evren nedir, uzay nedir, bu ikisi arasındaki fark nedir gibi sorulara cevap vermekte bazen zorlanıyoruz. Ya da evren ve uzay kavramlarını açıklayınız şeklinde bir yazılı sorusuyla da karşılaşabiliyoruz. Bu tür sorulara cevap vermek adına genel bir not hazırladık.

Önce evren ve uzay kavramlarını tanımlar üzerinden açıklayalım.

Evren: Varlık alemindeki her şeyi içerisinde barındıran bütüncül yapıya evren denir.

Uzay: Dünyanın dışında kalan ve Dünya dışındaki gök cisimlerini içeren genişliğe verilen isimdir.

evren ve uzay kavramlarını açıklayınız

Evren ve Uzay Arasındaki Fark Nedir?

Evren kavramı uzay kavramından geniştir. Evren içerisinde uzayı da bulundurur. Biz evren dediğimiz zaman her şeyi kapsayan şeyi kast ederiz. Ancak uzay dediğimiz zaman daha somut ve gözlemlenebilir kısmını kast etmekteyiz.

Örneğin uzaya seyahat dediğimiz zaman kafamızda somut olarak Dünya dışına seyahat canlanır. Ancak evrene seyahat diye bir şey duyamayız bile. Çünkü evrem bütün varlığı içinde bulunduran çok geniş bir kavram olduğu için uzay kadar somut değildir.

Evren ve uzay kavramları elbette bir bakıma ilişkilidir. Ancak aralarında kapsam açısından farklar vardır. Mesela Dünya uzayın bir parçası değildir ancak evrenin bir parçasıdır.

Son olarak evren uzaydan farklı olarak bir boşluğu veya bir genişliği değil, bütün varlığı ifade eder. Canlı, cansız bütün varlıklar evrenin bir parçasıdır.

Görünür Evren Nedir?

Evren kavramının çok geniş olduğunu söyledik. Bu genişlik aslında aklımızın sınırlarını da zorlamaktadır. Dolayısıyla teknik olarak biz evren yerine uzay kavramını daha sık kullanırız. Mesela uzay araştırmaları, uzay gözlemleri vardır. Ancak evren gözlemleri ya da evren araştırmaları gibi kavramları pek duymayız.

Evrenin sınırı olup olmadığı hala tartışma konusudur. Ancak evren sınırlı olsa dahi gözlemlerimizin çok ötesinde olduğu ortadadır. Bu nedenle biz özellikle fizik biliminde evren ile ilgili daha çok görünür evren ya da gözlemlenebilir evren kavramlarını ön plana çıkarırız.

Görünür evren insanların teknolojiden yararlanarak bir şekilde görüntülemeyi başladığı alanları ifade eder. Benzer olarak gözlemlenebilir evren de gözleme konu olabilecek yerleri kapsamaktadır. Doğrudan göremesek de bazı hesap ve tekniklerle evrende gözlemler yapabilmekteyiz.

Milyarlarca ışık yılı uzaktaki yerler ise bu kavramların dışında kalan ve evrenin çok fikir sahibi olmadığımız kısımlarını içermektedir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

six − four =