Fatih Sultan Mehmet

fatih sultan mehmetOsmanlı padişahlarından belki de en çok ilgi çekeni Fatih Sultan Mehmet’tir. Bunda kendisinin İstanbul’u alması, ülkeyi büyük bir devlet haline getirmesi, devlet ufkunun çok yüksek olması gibi nedenler yatmaktadır. Fatih’in çok büyük bir kişilik olduğunu dünyadaki bütün tarihçiler kabul etmektedirler. Hem Türk tarihi açısından hem de genel İslam tarihi içerisinde Fatih Sultan Mehmet eşine az rastlanır karakterde bir insandır. İlber Ortaylı kendisi için büyük Rönesans aydını demiştir. Yani bir imparator olmasından ve devlet idare etmesinin yanında aydın kişiliği de kayda düşülmelidir. Zaten İstanbul’u aldıktan sonra çevirttiği eserlere baktığımızda da ne denli kültür düzeyi yüksek bir insan olduğu ortaya çıkmaktadır.

1451 yılında ikinci kez tahta geçen Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u alarak roma hükmüne son vermiştir. Bizans devletini yıktıktan sonra ülkeyi tam bir impartorluğa dönüştürecek dönüşümleri de yine kendisi yapmıştır. Fatih kanunnamesi ile var olan sözlü yasaları yazılı hale getirmiştir. Devlete büyüklük katacak değişiklikleri yine kendisi yapmıştır. Anadolu’da birliğin sağlanmasında yine Bizans ve Trabzon Rum İmparatorluğunun ortadan kaldırılmasında Fatih büyük rol oynamıştır.

Fatih Sultan Mehmet Türkiye’de yaşayan herkesin ortak değeri olabilecek işleri gerçekleştirmiştir. Birçok sefer düzenleyerek ülkeyi büyük bir imparatorluğu çevrilmiştir. Aslında Fatih’i tam anlamak için bir yazı yetmez. Ancak maalesef ülkemizde onun adı yeterince yaşatılamamıştır. Bu dönemden o dönem okunmaya kalkılarak birçok yanlış ifade kullanılmaktadır. Evlat katli meselesinden tutun da Fatih kanunnamesinde yazan birçok mesele Fatih Sultan Mehmet’in adı kötüye kullanılmıştır. Oysaki bu kanunnamede yazanların birçoğu hali hazırla var olan devlet geleneğinde sadece geçerliydi. Fatih bunları derleyip bir yazıda topladı.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 + 11 =