Fiziğin Alt Alanları

Fizik temel bilimlerin önemli bir kısmını kapsayan bir doğa bilimidir. Bu yazıda fiziğin alt alanlarını inceleyeceğiz. Fiziğin alt alanları 9. sınıf müfredatındaki fiziğin doğası konusunda öğretilmektedir.

Fiziğin alt alanlarına geçmeden önce fizikle ilgili temel birkaç bilgiyi görelim.

Fiziğin Alanı

Doğa olaylarını konu alan bilim alanına fizik denir. Fiziğin inceledikleri aşağıda verilmiştir:

 • Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi
 • En küçük parçacıklardan galaksilere kadar uzanan tüm maddelerin özelliklerini
 • Maddenin yapısal özelliklerini ve niteliklerini değiştirmeyen olay ve hareketleri
 • Doğadaki olay ve olguları

İnceler.

Fiziğe en yakın bilim dalı kimyadır. Bazı konularda fizikle kimya iç içe geçmiştir. Örneğin maddeyi hem fizik hem de kimya incelemektedir. Yine atom hem fiziğin hem kimyanın konusudur.

Fizik neyi incelemez?

Fizik bilimi sosyal alanları incelemez. Sadece doğa ile ilgili gerçeklikleri irdeler. Ruhsal olaylar, tarih, siyaset, teoloji, sanat gibi alanlar fiziğin inceleme alanında değildir.

Fiziğin Alt Dalları (Alanları)

Fiziğin birçok alt dalı vardır. Genel hatlarıyla fizik 8 parçaya bölünmüş durumdadır.

Fiziğin alt alanları

Fiziğin alt alanları şöyledir:

 1. Mekanik
 2. Elektromanyetizma
 3. Optik
 4. Nükleer fizik
 5. Termodinamik
 6. Atom ve molekül fiziği
 7. Yüksek enerji ve plazma fiziği
 8. Katıhal fiziği

Şimdi bu alanları açıklamalı bir şekilde inceleyelim:

Mekanik

Kuvvet, hareket ve enerji ilişkisini inceler. Üç tane alt dalı vardır:

Kinematik: Sadece hareketi inceler.

Dinamik: Kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceler.

Statik: Denge durumundaki cisimleri inceler.

Elektromanyetizma

Elektrik yükünü, manyetik maddeleri ve manyetik alanları inceler.

Sabit veya hareket halindeki elektrik yüklerinin manyetik ve elektrik alanlarla etkileşimi elektromanyetizmanın temel konusudur.

Elektromanyetizma bazen sadece manyetizma olarak da alınabilir. Elektrik ve manyetizma bu konunun alt başlıklarıdır.

Optik

Optik ışığı inceleyen fizik alt dalıdır. Işığın kırılması, yansıması, kırınımı ve girişimi  optiğin çalışma alanı içerisindedir.

Ayna, mercek gibi optik araçlarında ışığın davranışları da yine bu alanda incelenir.

Termodinamik

Isı ve sıcaklıkla ilgili her şey termodinamiğin inceleme alanındadır. Isı transferi, ısınma, soğuma, enerji dönüşümleri termodinamiğin konusudur.

Yine ısı ve sıcaklığın sonucu olan olaylar da termodinamik tarafından incelenir. Katı, sıvı ve gazların genleşmesi buna örnek olabilir.

Atom ve Molekül Fiziği

Atomların etkileşimini, ortam ve molekül yapısını, enerji düzeylerini inceler.

Bu alt alan kısaca atom fiziği olarak da adlandırılabilir.

Nükleer Fizik

Atom çekirdeğini inceler. Çekirdekteki proton ve nötron etkileşimleri bu konu altında ele alınır.

Güçlü ve zayıf nükleer kuvvet, çekirdek ışımaları gibi konular nükleer fiziğin konusudur. Nucleus’ın Latince çekirdek anlamına geldiğini unutmayalım.

Katıhal Fiziği

Katı haldeki maddelerin, kristallerin yapı ve özelliklerini inceler.

Katı maddelerin manyetik, elektriksel, optik ve esneklik özellikleri katıhal fiziği tarafından irdelenir.

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Yüksek hız ve enerjiye ulaşan cisimlerin özelliklerini inceler. Ayrıca plazma gibi madde fazlarını konu eder. Işık hızıyla hareket eden parçacıklar yüksek enerji fiziğinin konusudur.

Bu alan bazı yerlerde fiziğin alt dalları arasında verilmeyebilir.

Fiziğin alt alanları konusunu böylece tamamladık. Fizik çalıştığınızda çalıştığınız konunun hangi alt alan içerisinde yer aldığını düşünerek pratik yapabilir ve bilginizi geliştirebilirsiniz.

Kaynak:

Fiziğin alt dalları

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nine + nine =