Fiziğin Alt Dalları ile İlgili Sorular

Fiziği anlamak için fiziğin alt dallarını bilmemiz gerekir. Bu bize fiziğin nasıl çalıştığı ve neleri incelediği konusunda bilgi verir. Böylelikle çalıştığımız her konunun hangi fizik bölümüne girdiğini kavramış oluruz.

Sınıftaki fiziğin doğası konusunda buna ayrılmış bir bölüm bulunmaktadır.

Bu yazıda fiziğin alt dalları ile ilgili sorular çözeceğiz. Konuya tekrar bakmak için fiziğin alt dalları adlı yazıya bakabilirsiniz.

Kısaca örnek vermek gerekirse alt dallar şu şekildedir:

 • Mekanik
 • Elektrik
 • Optik
 • Termodinamik
 • Atom fiziği
 • Nükleer fizik
 • Katıhal fiziği
 • Yüksek enerji ve plazma fiziği

Konuyla İlgili Sorular

Konuyla ilgili hazırladığımız soruları çözerek konunun biraz daha oturmasını sağlayabilirsiniz.

Maalesef elimizde konuyla ilgili çıkmış soru bulunmuyor. Çünkü fiziğin doğası ile ilgili şimdiye kadar çıkan sorular içerisinde fiziğin alt dallarını göremiyoruz. Ancak MEB kitabında bu konu üzerinde duruluyor olması her zaman soru sorulabileceği ihtimalini de güçlendiriyor.Fiziğin alt dallarıyla ilgili sorular

Soru1: Newton fiziği olarak isimlendirilen ve hareketi inceleyen fizik dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Hareket fiziği
 2. B) Mekanik
 3. C) Termodinamik
 4. D) Katıhal fiziği
 5. E) Kinematik

Çözüm: Kuvvet ve hareketi inceleyen fizik alt dalı mekaniktir.

Soru2: Atomun çekirdeğini inceleyen fizik dalı hangisidir?

 1. A) Optik
 2. B) Atom fiziği
 3. C) Nükleer fizik
 4. D) Katıhal fiziği
 5. E) Elektrik

Çözüm: Nükleer fiziğin diğer adı çekirdek fiziğidir. Nukleus çekirdek demektir. Burada atom fiziğini işaretleyip hataya düşmememiz gerekir. Cevap C seçeneği olur.

Soru3: Aşağıdakilerden hangisi optiğin inceleme alanları arasında değildir?

 1. A) Mercekler
 2. B) Aynalar
 3. C) Işık
 4. D) Isı
 5. E) Kırınım

Çözüm: Mercekler, aynalar, ışık, kırınım, girişim gibi olaylar optiğin inceleme alanları arasındadır. Isı ise termodinamik tarafından incelenir.

Soru4: Mıknatıslar fiziğin inceleme alanı içerisindedir. Buna göre hangi alan mıknatısları inceler?

 1. A) Elektromanyetizma
 2. B) Elektrik
 3. C) Nükleer fizik
 4. D) Atom fiziği
 5. E) Mekanik

Çözüm: Mıknatısları manyetizma inceler. Manyetizma ve elektrik birlikte elektromanyetizma konusunu oluştururlar. Bu alan bazen elektromanyetizma, bazen de sadece manyetizma olarak geçer. Elektromanyetizma dediği zaman elektrik ve manyetizmayı birlikte düşünmemiz gerekir. Bu nedenle cevap A seçeneği olur.

Soru5: Aşağıda verilen öncüllerden hangileri doğrudur?

 1. Atom fiziği atomların etkileşimini, ortam ve molekül yapısını, enerji düzeylerini inceler.
 2. Yüksek enerji ve plazma fiziği kristallerin yapı ve özelliklerini inceler.

III. Termodinamik ısı olaylarını inceler.

 1. A) Yalnız I
 2. B) Yalnız II
 3. C) I ve II
 4. D) I ve III
 5. E) I, II ve III

Çözüm: Kristallerin yapı ve özelliklerini inceleyen alan katıhal fiziğidir. Dolayısıyla II. Öncül yanlıştır. I ve III. Öncüller ise doğrudur. Cevap D seçeneği olur.

Bir Yorum

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 − ten =