Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi Kısaca Özet

Fizik bilimi doğa bilimlerinin temeli olarak diğer bilim dallarıyla ve disiplinlerle ilişki içerisindedir. Bütün bilimler birbiriyle az ya da çok ilişki içerisindedir. Burada 9. sınıf müfredatımızın gereği olarak fiziğin en çok ilintili olduğu disiplinlere kısaca özet olarak değineceğiz.

Fiziğin en çok ilişkili olduğu disiplinler kısaca şöyle sıralanabilir:

  • Kimya
  • Teknoloji
  • Mühendislik

Fiziğin tanımı yazısında fiziğin ne olduğunu kısaca anlatmıştık. Fizik hakkında genel bilgiye oradan ulaşabilirsiniz.

Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi özet

Fizik ve Kimya İlişkisi

Fizik ve kimya çok yakın iki alandır. İkisi de maddeyi inceler. Kimya daha çok maddenin değişimini incelerken fizik de madde ve enerji ilişkisini ele alır. Ancak bu iki alanı ayırmak çok zordur.

Atom üzerinde duracak olursak atom  kimyanın temeli olduğu gibi fizik için de çok önemli bir irdeleme alanıdır. Fizikte atom fiziği diye bir alt disiplin de bulunmaktadır.

Kimya bilimine büyük katkı yapan bilim insanlarının fizikçiler olduğunu unutmamak gerekir. Esasen ileri düzeyde ele alındığında fizik ve kimya arasında bir ayrım yoktur. Bu iki temel bilim dalı iç içe geçmiş durumdadır.

Fizik ve Teknoloji İlişkisi

Teknolojik ilerlemelerin son yüzyıllarda hız kazanma biraz da fizik biliminde gelişmelerle olmuştur. Newton’dan sonra mekanik ile ilgili bilgilerimiz artmış ve bu zamanla makinelerin üretimine katkı sağlamıştır. Makinenin icadıyla teknolojik gelişmeler hız kazanmıştır.

Teknoloji bir bilim değildir. Ancak bilimsel bilgiyi insan yararına kullanan bir disiplindir. Fiziğin ortaya koyduğu bilgiler doğa kanunları olduğu için teknolojiye büyük katkı sağlamıştır. Çünkü teknoloji doğanın imkanlarından faydalanarak insanlar için bir şeyler üretmek demektir.

Bugün fizik bilgimiz sayesinde arabalar, elektronik eşyalar, bilgisayar gibi çeşitli teknoloji ürünlerini kullanıyoruz. Hayatımızın her aşamasında elektrik bulunuyor. Elektrik ise doğrudan fiziğin alanıdır. Bu nedenle fizikle teknoloji arasında çok sıkı ve yoğun bir ilişki vardır.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte maddeyi inceleme ve ölçüm yapabilme kapasitemiz artmıştır. Bu da fiziği geliştirmemize daha çok olanak sağlamıştır.

Fizik ve Mühendislik Dalları

Fiziğin birçok mühendislik dalıyla birlikte çalıştığını görebilmekteyiz. Örneğin metalürji ve malzeme mühendisliği maddenin mühendisliğidir. Maddenin özelliklerini bilmezsek mühendisliğini yapamayız. Elektrik ve elektronik mühendisliği, optik uzmanlığı gibi birçok alan doğrudan fizikle iç içedir.

Aslında mühendislik teknolojinin kullanılması ve geliştirilmesini esas alır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi teknolojiyle fizik arasında çok sıkı bir bağ vardır. Bu nedenle mühendisliği fizikten bağımsız düşünemeyiz.

Fabrikada üretim yaparken, bir tesisi kurarken, bir inşaat yaparken hep fiziğin bize sunduğu bilgileri kullanmaktayız. Statik ve mekanik gibi mühendisliğin iki ana dersi aslında fizik konularıdır.

Fiziğin arkeoloji, sanata, spor, coğrafya, jeoloji gibi daha birçok disiplinle ilişkisi vardır. Sonuçta bilimin kullanılmadığı bir saha yoktur. Fizik ise bilimin çok önemli bir ayağıdır.

Fiziğin alt dalları hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8 + six =