Fizik Bilimine Giriş 9. Sınıf Sorular ve Cevapları (Klasik)

Fizik bilimine giriş fiziğin 1. ünite konusudur ve oldukça önemlidir. Bu konudan hem yazılarda hem de üniversite sınavlarında son dönemlerde çok soru gelmektedir. Fizik bilimini tanımak açısından da fizik bilimine giriş konusu önemlidir.

Eğer sorulara geçmeden önce konuyla ilgili bilgileri kısaca hatırlamak istiyorsanız fizik bilimine giriş özet yazısına bakabilirsiniz.

Fizik bilimine giriş 9. sınıf sorular ve cevapları

Fizik Bilimine Giriş Klasik Sorular

Konuyu öğrenmek için test sorusu çözmeniz fayda sağlayacaktır. Ancak klasik sorular sizin için de öğretici olacaktır.

Soru: Fizik nedir?

Evrenin yapısını ve evreni meydana getiren tüm madde ve özellikleri ile değişim ve etkileşimlerini inceleyen pozitif  bilim dalıdır. Doğa olaylarının işleyişine hükmeden yasaları bulan ve bunları açıklamaya çalışan bilim fizik bilimidir.


Soru: Fizik biliminin inceleme alanları nelerdir?

Fizik bilimi maddenin genel özelliklerini, davranışlarını, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi bütün boyutlarıyla ele almaktadır. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikleri ise kimya bilimi incelemektedir. Fizik bilimi maddeyi, en küçük parçacıklardan tutun da en büyük galaksilere kadar ele alır. Maddenin etkileşimlerini ve maddeler arasındaki ilişkiyi inceler.


Soru: Fiziğin alt dallarından 5 tanesini yazınız.

Fiziğin 5 alt dalı şöyle sıralanabilir: Mekanik, elektrik, optik, termodinamik, atom fiziği


Soru: Bilimsel bilginin özellikleri nelerdir?

Bilimsel bilgi objektif, duygusallıktan uzak, sınanabilir, gözlemlenebilir ve yanlışlanabilir olmalıdır. Bilimsel bilgi evrenseldir. Evrenin her tarafında aynı bilgi geçerli olabilmelidir. Bilimsel bilgiler net cümlelerle ifade edilirler.


Soru: Nitel ve nicel gözlem arasındaki fark nedir?

Nitel gözlem ölçüme dayanmayan gözlemlerdir. Nicel gözlem ise ölçüm aletleriyle yapılan ve sayıyla ifade edilen gözlemlerdir. Bilimsel çalışmaların mutlaka nicel gözlemler içermesi gerekir. Örneğin Ahmet’in boyu uzun derseniz nitel gözlem, Ahmet’in boyu 182 cm’dir dediğinizde nicel gözlem yapmış olursunuz.


Soru: Fizikte temel büyüklükler hangileridir?

Fizikte temel büyüklükler kütle, uzunluk, zaman, sıcaklık, akım şiddeti, ışık şiddeti ve madde miktarı şeklindedir.

Soru: Fizikte modelleme hakkında bilgi veriniz.

Gözle görülmeyen fiziksel kavramların daha iyi anlaşılması için modelleme yapılır. Fizik biliminde gerçeğe benzer senaryoların düzenlenmesi ve beyinde canlandırılmaya çalışılması modellemedir. Modelleme bazen bir formülle, bazen bir grafikle, bazen de bir görsel resimle yapılabilir.


Konuyla ilgili fizik bilimine giriş yukarıda da dediğimiz gibi sık sık sınavda soru sorulan konulardan biridir. Fizik bilimine giriş çıkmış sorular yazısında son dönemlerde çıkan soruları paylaştık. Dilerseniz o sorulara bakmanızda da fayda olacaktır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 + seventeen =