Fizik Bilimine Giriş Doğru Yanlış Soruları

Fizik bilimine giriş konusuyla biz 9. sınıfta fizik bilimini tanırız. Ardından diğer konularla fiziğin kendisini öğreniriz. Bilimi tanımak önemli bir mesele olduğundan üniversite sınavlarında da bu konudan son yıllarda soru gelmeye başladı.

Bu yazıda 9. sınıf fizik yazılı sınavında karşınıza çıkabilecek fizik bilimine giriş doğru yanlış sorularını ve cevaplarını vereceğiz. Bu soruları dikkatli çözerek konuyla ilgili bilginizi de pekiştirebilirsiniz.

Fizik bilimine giriş doğru yanlış soruları

İlgili yazılar:

Fizik Bilimine Giriş Doğru Yanlış Soruları Listesi

Aşağıdaki listede fizik bilimine giriş konusuyla ilgili doğru yanlış soruları bulunmaktadır:

 1. Fizik doğa olaylarının yanında madde ötesi konularla da ilgilidir.
 2. Fizik bilgileri mutlak doğru bilgilerdir.
 3. Fizik bir bilim matematik ise onun dilidir.
 4. Nitel gözlemde ölçüm yokken nicel gözlem ölçmeye dayalıdır.
 5. Bilimsel araştırmalarda nitel gözlem esastır.
 6. Mehmet’in kilosu çok fazladır cümlesini kuran biri nicel gözlem yapmıştır.
 7. Nicel gözlemlerde ölçüm aletleri kullanılır.
 8. Ölçüm aletinin yanlış olması ölçümün sonucumu etkilemez.
 9. Ne kadar az ölçüm o kadar az hata demektir.
 10. Isı ve sıcaklık kavramlarını inceleyen fizik dalına manyetizma denir.
 11. Hız, kuvvet, hareket, ivme gibi kavramları inceleyen fizik dalı mekaniktir.
 12. Kırılma, yansıma gibi ışık olaylarını inceleyen fizik alt dalına optik denir.
 13. Atom fiziği atom çekirdeğini incelemektedir.
 14. Katıhal fiziği kristal maddelerin özelliklerini inceler.
 15. Hipotezler değişmez gerçeklerdir.
 16. Fizikte hipotez, teori ve kanun zamanla birbirine dönüşür.
 17. Çıkarım teorilerin doğruluğu ya da yanlışlığını kanıtlayan verilerdir.
 18. Hipotez veya teori değişir ancak fizikte yasalar değişmez.
 19. Skaler büyüklükler sadece sayıyla ifade edilebilirler.
 20. Vektörel büyüklükler için yön, konum gibi sayı dışındaki verilere de ihtiyaç vardır.

Doğru Yanlış Sorularının Cevapları

Yukarıda verdiğimiz soru listesinin cevap anahtarı aşağıdaki gibidir. Doğru D ve yanlış Y harfiyle ifade edilmiştir.

 1. Y
 2. Y
 3. D
 4. D
 5. Y
 6. Y
 7. D
 8. Y
 9. D
 10. Y
 11. D
 12. D
 13. Y
 14. D
 15. Y
 16. Y
 17. Y
 18. D
 19. D
 20. D

Cevapların açıklamaları aşağıdaki gibidir:

 1. Fizik madde ötesi olaylarla ilgilenmez.
 2. Fizik bilgileri mutlak değildir. Zamanla değişebilir.
 3. Evet. Fizik biliminin dili matematiktir.
 4. Nitel gözlemde ölçüm yoktur. Nicel gözlemde vardır.
 5. Bilimsel araştırmalarda nitel değil nicel gözlem esastır.
 6. Kilo fazladır demek niteldir. 100 kg demek niceldir.
 7. Nicel gözlemlerde ölçüm aleti kullanmak şarttır.
 8. Ölçüm sonucunun doğru olması için ölçüm yapılan aletin doğru olması gerekir. Yani etkiler.
 9. Ölçüm sayısının fazla olması hata oranını düşürür.
 10. Fizikte ısı, sıcaklık gibi kavramları termodinamik inceler.
 11. Fiziğin mekanik dalı hız, kuvvet, hareket, ivme gibi kavramları inceler.
 12. Kırılma, yansıma gibi ışık olaylarını optik inceler.
 13. Atom fiziği atom çekirdeğini incelemez. Atom çekirdeğini nükleer fizik inceler.
 14. Katıhal fiziğinin başlıca inceleme alanları arasında kristal maddelerin özellikleri gelir.
 15. Hipotezler bilimsel sorunlara karşı geliştirilmiş geçici çözümlerdir. Zamanla değişirler.
 16. Bilimsel hipotez, teori ve yasalar birbirine dönüşmez.
 17. Teorilerin doğruluğu veya yanlışlığını ispatlayan verilere delil denir. Çıkarım ise delillere dayalı tahminlerdir.
 18. Fizikte ve diğer bilimlerde hipotez, teori ve yasaların tamamı zamanla değişebilir.
 19. Sadece bir sayıyla ifade edilebilen büyüklüklere skaler büyüklük denir.
 20. Sayısal değerinin yanında yönü de olan büyüklüklere vektörel büyüklük denir.

Fizik bilimine giriş ile ilgili doğru yanlış sorularını verdik. Bu soruları çözerek yazılıya hazırlık yapabilir ve konuyu tekrar edebilirsiniz.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × 1 =