Fizik Bilimine Giriş Özet

Fizik bilimine giriş üniversite sınavlarında son zamanlarda çok soru sorulan bir konu haline gelmiştir. Bu yazıda bu konuyla ilgili bazı özet bilgileri paylaşacağız. Fizik bilimine giriş özet bilgileri gözden geçirdikten sonra çıkmış sorulara da bakabilirsiniz.

Örnek çıkmış sorular için fizik bilimine giriş çıkmış sorular yazısına bakabilirsiniz.

Fizik bilimine giriş özet

Fizik Biliminin Özellikleri

Madde ve enerji etkileşimini inceleyen, doğa olaylarını araştıran bilime fizik denir.

Fizik bilimi;

 • Sınanabilir.
 • Doğrulanabilir.
 • Yanlışlanabilir.
 • Delillere dayanır.

Fizik biliminin alt dalları şöyledir:

 • Mekanik
 • Elektromanyetizma
 • Optik
 • Termodinamik
 • Atom fiziği
 • Nükleer fizik (atom çekirdeğini inceler)
 • Katıhal fiziği (kristalleri inceler)
 • Yüksek enerji ve plazma fiziği

Fizikte Gözlem ve Ölçme

Fizikte gözlemler ikiye ayrılır:

 1. Nitel gözlem (duyu organlarıyla, öznel)
 2. Nicel gözlem (ölçüm aletleriyle, sayısal veri, nesnel)

Ölçmede hata kaynakları şunlardır:

 • Ölçüm yapan kişi
 • Ölçe yöntemi
 • Ölçme aleti
 • Ölçüm yapılan ortam

Deney ve gözlemle ilgili özet bilgiler şöyledir:

 • Deneyde değiştirilen değişken bağımsız değişkendir.
 • Bağımlı değişken bağımsıza bağlıdır.

Hipotez, teori ve yasa ilişkisi şu şekildedir:

 • Hipotez geçici gözlemle elde edilir.
 • Teori gözlemle ilgili genellemelere dayanır.
 • Yasa ya da kanun kanıtlanmış varsayımlarda denir.
 • Hipotez, teori ve yasa birbirine dönüşmez. Hepsi zaman içerisinde değişebilir.

Fizikte Modelleme ve Matematik

Olgu ve olayların basitleştirmek amacıyla fizikte modelleme yoluna başvurulur. Modellemede grafik, formül ve şekil kullanılır.

 • SI birim sisteminde sıcaklık birimi Kelvin (K)’dir.
 • Temel büyüklüklerin hepsi skalerdir.
 • Türetilmiş büyüklükler skaler de olabilir vektörel de.

Delil: Teorilerin doğruluğu ya da yanlışlığını kanıtlayan verilerdir.

Çıkarım: Verilerle olay hakkında akıl yürütmeye dayanır.

 • Skaler büyüklükler sadece sayı ve birimle ifade edilirler.
 • Vektörel büyüklükler için yön veya doğrultu gibi bilgilere ihtiyaç vardır.
 • Sürat skaler bir büyüklüktür ancak hız vektöreldir.

Yukarıdaki özet bilgiler sınavda çıkmış sorular da esas alınarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerin hepsi de çok önemlidir. Ancak konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için fiziğin doğası konusunu çalışmanızı öneririz.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 + three =