Fizik Nedir?

9. sınıftaki fizik bilimine giriş konusuyla biz fizik bilimini tanımaya başlarız. Fizik nedir ve ne işe yarar gibi temel soruları öğrendikten sonra fizik biliminin çalışma yöntemini anlamaya çalışırız. Bu genel olarak bilimi anlamamıza da olanak sağlar. Bu nedenle 9. sınıf gen bilimlerini tam manasıyla kavramak için önemli bir yıldır.

Bu yazıda fizik nedir ve ne değildir kısaca değinmek istiyoruz. Fiziğin tanımı yazısında zaten birkaç tanım yapmıştık. Burada yine hatırlayalım.

Fizik; maddeyi ve özelliklerini, değişim ve etkileşimlerini inceleyen temel bir doğa bilimidir. Bilimin atası olarak görülen Yunan dilinde en küçükten en büyüğe bütün alemi inceleyen alan şeklinde geçmektedir. Kısaca fizik maddeyi inceleyen bilim dalıdır şeklinde de tanımlama yapabiliriz.

Fizik Ne İle Uğraşır? Ne İşe Yarar?

Tanımından da anlayacağımız üzere fizik maddeyle uğraşır. Ne işe yarar sorusuna da gelirsek kısaca doğayı daha iyi tanımamıza yarar diye cevap verebiliriz. Doğayı iyi tanımak bize tarih boyunca birçok artı sağlamıştır. Yiyecek temin etmek, doğru araç ve gereçler yapmak bunlardan bazılarıdır.

Doğayı tanıma miktarımız arttıkça ona hükmetme imkanımız da artmıştır. Bu her anlamda iyi olmuştur diyemeyiz. Ancak teknolojik gelişmelerin temelinde hep fizik biliminin olması doğayı tanımadan bir şey yapamayacağımızı da göstermektedir.

Fiziğin uğraştığı şeyleri maddeler halinde kısaca özetleyelim:

 • Madde, enerji ve bu kavramlar arasındaki ilişki
 • Atomdan büyük galaksilere kadar evreni oluşturan yapılar
 • Maddenin temel ve ayırt edici özellikleri
 • Doğada görülen olay ve olgular

Fizik nedir sorusuna cevap verdik. Biraz da kısaca fizik ne değildir sorusuna değinelim. Fizik maddeyi yani duyu organlarıyla algılanabilen şeyleri inceler. İnançlar, metafizik alem, dinler, ahiret gibi kavramlar fizik biliminin inceleme alanına girmez.

Fizik Biliminin Önemi

Biraz da fiziğin önemi üzerinde kısaca duralım. Doğa bilimlerinin temeli olarak fizik, doğadaki bütün oluşları inceler. Bu da hayatımızın her alanında fiziğin olmasına neden olmaktadır. Fiziğin uygulama alanlarına baktığımız zaman bunu görmekteyiz.

Fiziğin uygulama alanları maddeler halinde kısaca şöyle özetlenebilir:

 • Kimya
 • Biyoloji
 • Sanayi
 • Elektrik ve elektronik
 • İnşaat ve mimari
 • Tıp
 • Astronomi
 • Jeoloji
 • Coğrafya

Fizik biliminin önemini anlamak için bize kazandırdıklarına da kısaca bakalım:

 • Isı mekaniğinin çözülmesiyle motorların geliştirilmesi ve motorlu araçların üretilmesi
 • Elektriğin hayatımıza girmesi
 • Televizyon, telefon, bilgisayar gibi teknolojik araçların üretilmesi
 • Depremlerin anlaşılması ve depremle mücadele
 • Köprü, tünel ve otoyolların yapılması

Görüldüğü gibi fizik bilimi olmadan bugün yaşadığımız hayatta sahip olduğumuz birçok olanağa sahip olamıyoruz. İnsanlığın teknik açıdan ilerleyişi fizik bilimindeki ilerlemelerle paralel olmuştur.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve + 16 =