Fiziksel Özelliklerimiz

Doğadaki bütün varlıkların çeşitli özellikleri bulunur. İnsan da doğada bulunan varlıklardan biridir. Öyleyse insanın da çeşitli özellikleri olmak zorundadır. İnsanın özelliklerini farklı açılardan ele alabilir. Bu yazıda insanlar olarak fiziksel özelliklerimiz üzerinde duracağız. 2. sınıf müfredatında bize lazım olan bu özelliklerden çeşitli örnekler de vereceğiz.

Fiziksel özelliklerimize örnekler vermeden önce şunu öğrenelim. İnsanın fiziksel özellikleri dış görüntüsüyle alakalı özellikleridir. Bu özellikleri gözlemleyerek anlayabiliriz.

Fiziksel özelliklerimiz

Fiziksel Özelliklerimiz ve Örnekleri

Fiziksel özelliklerimiz bizi birbirimizden görüntü olarak ayırmaktadır. Bu özellikler sayesinde insanları bir birinden ayırt ederiz.

İnsanlar olarak en önemli fiziksel özelliklerimiz şöyle sıralanabilir:

 • Boy
 • Kilo
 • Ten rengi
 • Saç rengi
 • Göz rengi
 • Saç tipi
 • Yüz şekli
 • Vücut yapısı

Yukarıda sıralanan bu özellikler fiziksel özelliklerdir. Bu özellikler kişiye özeldir. Bir insanı tanımak için fiziksel özellikler tek başına yeterli değildir. İnsanları tanımak için başka özellikler de gereklidir.

Bireysel Farklılıklar

İnsanları birbirinden ayıran farklılıklara bireysel farklılıklar denir. Fiziksel özelliklerimiz bireysel farklılıkların ilk görülenidir. Ancak bununla sınırlı değildir.

Fiziksel özelliklerimiz genellikle doğuştan gelir. Kendimiz bu özellikleri seçemediğimiz için bu özellikler insanlar arasında bir üstünlük aracı olmamalıdır.

İnsanları ayıran bireysel farklılıklara şöyle örnekler verebiliriz:

 • Fiziksel özelliklerimiz
 • Duygusal özelliklerimiz
 • Kişiliğimiz
 • Yeteneklerimiz
 • İlgi alanlarımız

Bu örnekleri çoğaltabiliriz. İnsanları birbirinden ayıran daha birçok bireysel farklılık vardır. Bu farklılıklar her insanı özel kılmaktadır.

Farklı İnsanlara Karşı Hoşgörü

Yukarıda da belirttiğimiz gibi fiziksel özelliklerimiz başta olmak üzere birçok özellikle insanlar birbirinden farklıdır. Herkes bizimle aynı olsaydı o zaman tek bir insan tipi olurdu. Bu açından farklı olmak çok önemli bir avantajdır.

Dünyada yaşayan her canlı farklılığıyla dünyaya bir şeyler katmaktadır. Bu farklılıklar birere zenginliktir.

Bizim gibi olmayan insanlara da ne olursa olsun hoşgörü ile yaklaşmamız gerekir. Çünkü farklılıklarımızı kendimiz seçmiyoruz.

 • Bir arkadaşımızın boyu bizden uzun ya da kısa olabilir.
 • Bir arkadaşımız engelle olabilir.
 • Bir arkadaşımızın farklı göz rengi ya da ten rengi olabilir.
 • Arkadaşlarımızın ilgi alanları ve yetenekleri bizden farklı olabilir.

Bütün bu durumlar normal birer bireysel farklılığa işaret etmektedir. Bireysel farklılıklar fiziksel farklılıkları da kapsamaktadır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × three =