Halojenler Bağ Yapar Mı?

Peroyodik tabloda elementler belirli gruplara ayrılmıştır. Aynı grupta yer alan elementler benzer kimyasal özellikler göstermektedir. Bu gruplardan biri 7A grubudur. 7A grubunda halojenler denir. Bu yazıda çok merak edilen halojenler bağ yapar mı sorusunu cevaplayacağız.

Halojenler bağ yapar. Ametallerle kovalent bağ, metallerle iyonik bağ yaparlar.

Daha önce halojen nedir başlıklı yazımızda halojenler ve özellikleri üzerinde durmuştuk. Şimdi de bu elementlerin yaptığı bağlar üzerinde biraz bilgi vereceğiz.

Halojenler bağ yapar mı

Halojenler kodlama olarak “Fatma Celal’in burnunu ısırıp attı” şeklinde ezberlenebilir.

 1. Flor (F)
 2. Klor (CI)
 3. Brom (Br)
 4. İyot (I)
 5. Astatin (At)
 6. Ununseptiyum (Uus) (element 117)

Bu elementlerden 117. elementi ayrı tutabiliriz. Verdiğimiz kodlama ile ilk 5 elementi bilmeniz yeterlidir.

Halojenlerin Ametal Bileşikleri

Yukarıda da belirttiğimiz gibi halojenler ametallerle kovalent bağ yapıp bileşik oluştururlar. Örneğin HCI bileşiği hidrojen ile bir halojen olan klorun (CI) yaptığı kovalent bağ sonucu oluşmuştur.

Halojenler oksijensiz bileşiklerde daima -1 değerlik alır. Çünkü soygaz elektron düzene ulaşmak için 1 elektrona ihtiyaçları vardır.

Halojenlerin oksijenli bileşikleri ise oksijen güçlü bir ametal olduğu için farklı değerlik alabilirler. Ancak bir halojen olan flor oksijenden daha güçlüdür. Bu da flor oksijen bileşiklerinde de florun -1 almasına yol açar. Yani flor her zaman -1 değerlik alır.

 • HCI
 • HBR
 • HI
 • FeF3
 • OCI2
 • OI2

Gibi bileşikler halojenlerin ametallerla yaptıkları bileşiklerden bazılarıdır.

Halojenlerin Metal Bileşikleri

Halojen elementlerin en temel özelliği çok güçlü ametal olmalarıdır. Bu da elektron alma isteklerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Metallerin ise elektron verme eğilimi yüksek olduğundan halojenler metallerle rahatlıkla bağ yapar. Günlük hayatta kullandığımız sofra tuzu sodyum metalinin klor ile bağ yapması sonucu (NaCI) oluşmuştur.

Halojenler metallerle olan bileşiklerinde -1 değerlik alırlar.

 • NaCI
 • NaF
 • KCI
 • NaI
 • MgCI2
 • CaCI2

Gibi elementler halojenlerin metallerle yaptığı bileşiklere örnek olarak gösterilebilir. Halojenlerin 7A grubu elementleri olduğu unutulmamalıdır.

Son olarak halojenler tel ve levha haline getirilebilir mi şeklinde çok sık sorulmaktadır. Hayır getirilemezler. Tel ve levha haline getirilmek metallerin özelliklerdir. Halojenler ise ametal sınıfındaki elementlerdir. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değildir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 − seventeen =