Hangileri Maddelerde Ayırt Edici Özelliktir?

Çevremizde gördüğümüz her şey bir madde örneğidir. Bu maddeleri birbirinden ayırt etmek için çeşitli özelliklerini ele alırız. Maddeleri birbirinden ayırt etmemize yarayan özelliklerine maddenin ayırt edici özelliği denir. Bu yazıda maddelerde hangileri ayırt edici özelliktir bunu cevaplamaya çalışacağız.

Maddenin ayırt edici özellikleri 5. sınıf müfredatında da 9. sınıf kimya müfredatında da karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu özellikleri iyi öğrenirsek rahat ederiz. Ayrıca maddeyi kimyanın yanı sıra fizik biliminin de konusudur. Bu nedenle bu bilgiler fizik ve kimyanın ortak konusudur diyebiliriz.

Soruda hangileri maddelerde ayırt edici özelliktir dediği zaman aşağıdaki listeden faydalanabiliriz. Maddenin ayırt edici özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Özkütle
 • Özısı
 • Özhacim
 • Özdirenç
 • Erime sıcaklığı
 • Kaynama sıcaklığı
 • Erime ısısı
 • Donma ısısı
 • Buharlaşma ısısı
 • Yoğunlaşma ısısı
 • Esneklik katsayısı
 • Genleşme katsayısı
 • Çözünürlük

Başında öz olan ibareler ayırt edici özellikler olur. Bu listede olmayan renk, koku vb gibi özellikler de maddeleri ayırt etmek için kullanılabilir.

Maddenin Ortak Özellikleri

Maddenin ayırt edici özellikleri çok olduğu için bunları ezberlemek çok zordur. Bu nedenle maddenin ortak özellikleri de iyi bilinmelidir. Maddenin ortak özellikleri maddenin tanımında yer almaktadır.

Uzayda yer kaplayan, tanecikli yapıya sahip, kütlesi ve eylemsizliği olan varlıklara madde denmektedir. Demek ki bir maddenin kütlesi, hacmi, atomik yapısı ve eylemsizliği olmalıdır. Öyleyse maddenin ortak özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Kütle
 • Hacim
 • Eylemsizlik
 • Tanecikli yapı

Bu özellikler dışında kalan özellikler maddeler için ayırt edici olmaktadır.

Ayırt Edici Özelliklerin Tanımı (Kısaca)

Maddenin ayırt edici özelliklerinden bazılarını kısaca tanımlayalım.

 • Özkütle (yoğunluk): Birim hacmin kütlesidir. Kütlenin hacme bölünmesiyle elde edilir.
 • Özhacim: Birim kütlenin hacmidir.
 • Erime sıcaklığı: Maddenin belirli bir basınç altında katı halden tamamen sıvı hale geldiği sıcaklık noktasıdır.
 • Kaynama sıcaklığı: Aynı şekilde bir maddenin sıvı halden tamamen gaz fazına geçtiği noktadır.
 • Özısı: 1 g maddenin sıcaklığını 1°C arttırmak için gereken ısı miktarıdır.
 • Esneklik katsayısı: Maddeye uygulanan birim kuvvetle gösterdiği uzama ve hacimce büyüme miktarıdır.
 • Çözünürlük: Bilinen bir sıcaklık altında 100 cm3 çözücüde çözünebilen madde miktarına denir.

Kaynak: Maddenin ayırt edici özellikleri

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 − four =