Hayvan Hücresinde Bulunan Organeller

Canlılık en küçük yapı birimi hücredir. Hücre aynı zamanda biyoloji biliminin de temelidir.

Bu yazıda hayvanlar aleminin taşıdığı hücrelerdeki organelleri ele alacağız. Yani hayvan hücresinde bulunan organeller ile ilgili kısaca bilgi aktarmaya çalışacağız.

Hayvan hücresi organelleri artık orta okul müfredatında 6. sınıf içerisinde öğrencilere verilmektedir. Bu süreçten itibaren ta üniversiteye girene kadar bu konu karşımıza çıkacaktır.

Hayvan Hücresi

Bütün hayvanlar çok hücreli canlılardır. Hayvanların hücreleri ökaryotik yapıdadır. Hücreler plazma zarıyla çevrilidir ve içerisinde çekirdek ve organeller vardır.

Hayvan hücreleri çeşitli boyutlarda olup şekilleri düzensizdir. Hücrenin büyüklüğü 1 ila 100 mikrometre arasında değişir ve yalnızca mikroskop yardımı ile görülebilir. Trilyonlarca hücre insan vücudunda bulunur. Yetişkin insan vücudunda yaklaşık 210 farklı hücre tipi bulunmaktadır.

Hayvan hücrelerindeki genetik materyal (DNA), bir çift zarla sarılı çekirdek içinde bulunur. Hücre organelleri, enerji sağlamak için, hormon ve enzim üretimi yapmak için geniş bir fonksiyon yelpazesine sahiptir.

Hayvan Hücresi Organelleri ve Görevleri

Diğer canlılarda olduğu gibi hayvanlarda da hücresel organeller, hücrenin normal çalışması için gerekli olan belirli fonksiyonları yerine getirirler. Hayvanlarda bitkilerde bulunan hücre duvarı, büyük koful ve plastitler yoktur.

Hücre duvarının olmaması nedeniyle hayvan hücrelerinin şekli ve büyüklüğü çoğunlukla düzensizdir. Hayvan hücresinde bulunan organeller şöyledir:

Hücre zarı: Hücrenin dış kaplamasını oluşturur ve seçici geçirgendir.

Sitoplazma: Diğer tüm hücre organellerinin hücre içerisinde yüzdüğü jel benzeri bir matristir.

Çekirdek zarı: Genetik materyalin bir arada durmasını sağlar. Hücre zarına benzerdir.

Çekirdekçik: Çekirdeğin en iç bölümünde bulunan ve genetik bilgiyi taşıyan yapı.

Çekirdek: Hücrenin beyni işlevini görür. Hücre faaliyetlerini yönlendirir.

Sentrozom: Hücre bölünmesi sırasında mikrotübül takımını organize eder.

Endoplazmik Retikulum: Hücre içi madde iletimini sağlayan ve hücrenin içini kaplayan zarsı yapıdır.

Golgi aygıtı: Hücresel ürünlerin salgılanması, depolanması, ambalajlanması için sorumludur.

Lizozom: Hücrede besin sindiren enzim kesecikleridir.

Koful: Depo organelidir. Hücreye giren besini ve çıkan atık maddeyi paketler.

Mikrotübüller: İçi boş çubuklardır. Hücreye desteklik ve şekil sağlar.

Mitokondri: Oksijenli solunumun yapıldığı çift katlı zar içeren organeldir. Enerji burada üretilir.

Ribozomlar: RNA ve proteinlerden oluşur ve protein sentezi ile görevlidir.

Organellerin Şekli ve Görüntüsü

Hayvan hücresinde bulunan organellerin kafamızda yer etmesi için örnek bir resimde organelleri gösterelim.

hayvan hücresinde bulunan organller

Yukarıdaki görselde hayvan hücresi organelleri resimli olarak gösterilmiştir.

Resimdeki çizim benzerlik gözetilerek sembolik olarak yapılmıştır. Hücrenin kitaplarda çizildiği gibi iki boyutlu daire olmadığına, küresel bir yapı taşıdığına dikkat ediniz.

 

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × 5 =