Hayvan Hücresinin Özellikleri

Bu yazıda hayvan hücrenin özelliklerini ele alacağız. Bizler dahil olmak üzere çevremizde gördüğümüz bütün hayvanlar hayvan hücrelerinden oluşmaktadır.

Hayvan hücreleri ökaryotik hücreler ya da zarla örtülü çekirdeği olan hücrelerdir. Prokaryotik hücrelerin aksine, hayvan hücrelerindeki DNA, çekirdeğin içinde bulunur. Bir çekirdeğe sahip olmanın yanı sıra, hayvan hücreleri, normal hücresel işlem için gerekli olan belirli fonksiyonları yerine getiren diğer zarlı organelleri ve küçük hücresel yapıları da içerir.

Organeller, hormon ve enzim üretmeden tutun da  hayvansal hücrelere enerji sağlama konularına kadar geniş bir sorumluluk alanına sahiptir.

Hayvan hücresi resmi
Hayvan hücresi resmi

Bitki ve Hayvan Hücresinin Ortak Özellikleri ve Farklılıkları

Hayvan hücreleri ve bitki hücreleri, hem ökaryotik hücreler olmaları hem de benzer organellere sahip olmaları açısından birçok ortak özellikler barındırırlar.

Hayvan hücreleri genellikle bitki hücrelerinden daha küçüktür. Hayvan hücresi çeşitli boyutlarda ve düzensiz şekillere sahip olma eğilimindeyken, bitki hücresi daha sabit boyutlu ve tipik olarak dikdörtgen veya küp şeklindedir.

Bir bitki hücresi aynı zamanda bir hayvan hücresinde bulunmayan yapıları da içerir. Bunların bazıları hücre duvarı, büyük koful ve plastitler şeklindedir.

Plastitler, örneğin kloroplastlar, bitki için gerekli maddelerin üretilmesine yardımcı olur. Hayvan hücreleri, bitki hücrelerinde tipik olarak bulunmayan sentorozom, lizozom, sil ve kamçı gibi yapıları barındırır.

Hayvan Hücresinden Bulanan Yapı ve Organeller

Aşağıda, tipik bir hayvan hücresinde bulunan yapıların ve organellerin en önemlileri verilmiştir.

Hücre zarı: Bir hücrenin sitoplazmasını çevreleyen ve içeriğini koruyan ince, yarı geçirgen zardır.

Sentrioller: Hücre bölünmesi sırasında mikrotübüllerin düzenlenmesini düzenleyen silindirik yapılardır.

Sil ve kamçı: Bazı hücrelerden çıkıntı yapan ve hareket etmeye yardımcı olan özel mikrotübül gruplarıdır.

Sitoplazma: Hücrenin içini kaplayan jel benzeri maddedir.

Hücre iskelet sistemi: Hücrenin sitoplazması boyunca lif ağı, hücre desteğini verir ve şeklini korumaya yardımcı olur.

Endoplazmik Retekulum: Ribozomlu (grünüllü ER) ve ribozomları olmayan (granülsüz ER) türleri olan ve hücrenin içine yayılan taşıma organelidir.

Golgi kompleksi: Aynı zamanda Golgi aparatı olarak da adlandırılan bu yapı, belirli hücresel ürünlerin imalatı, depolanması ve nakliyesinden sorumludur.

Lizozom: Nükleik asitler gibi hücresel makromolekülleri sindiren enzimlerin keseleri.

Mikrotübüller: Öncelikle hücrenin desteklenmesine ve şekillenmesine yardımcı olmak için işlev gören içi boş çubuklar.

Mitokondri: Hücre için enerji üreten çift zarlı ve hücresel solunum yeridir.

Çekirdek: Hücrenin kalıtsal bilgisini içeren zarlara bağlı yapıdır.

Peroksizom: Alkolün detoksifikasyonuna, safra asidi oluşturmasına ve yağların parçalanmasına yardımcı olan enzim içeren yapılar.

Ribozom: RNA ve proteinlerden oluşur, ribozomlar protein montajından sorumludur.

Hayvan Hücresi Çeşitleri

Hayatın hiyerarşik yapısında, hücreler en basit yaşam birimidir. Hayvan organizmaları trilyonlarca hücreden oluşabilir. İnsan vücudunda yüzlerce farklı hücre türü vardır. Bu hücreler her şekle ve boyutta gelirler ve yapıları işlevlerine uygundur.

Örneğin, vücudun sinir hücreleri veya nöronları, kırmızı kan hücrelerinden çok farklı şekil ve işlevlere sahiptir. Sinir hücreleri sinir sistemi boyunca elektrik sinyalleri taşırlar. Sinir uyarılarını iletmek ve iletmek için diğer sinir hücreleri ile iletişim kurmak için uzanan projeksiyonlarla uzunlamasına ve incedirler.

Kırmızı kan hücrelerinin başlıca rolü, oksijeni vücut hücrelerine nakletmektir. Küçük, esnek disk şekli, organlarına ve dokularına oksijen sağlamak için küçük kan damarları aracılığıyla manevra yapmalarını sağlar.

Kas hücresi, bağırsak hücresi, yağ hücresi, bağ dokusu hücresi, kıkırdak hücresi gibi daha birçok hayvan hücresi çeşidi bulunmaktadır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 − 2 =