Hristiyanlığı Kabul Eden ilk Türk Devleti

Türklerin bugün büyük bir çoğunluğu Müslümandır. Ancak batıya doğru göç eden Türkler Hristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyet dinlerini tanıdıkça zamanla bu dinleri kabul etmişlerdir. Bu yazıda Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti üzerinde duracağız.

Hristiyanlığı kabul eder ilk Türk devleti Avarlardır. Avarlar ya da Avar devleti 565 – 835 yılları arasında yaşamış bir orta Avrupa Türk devletidir.

Türkler Anadolu’ya 1071 yılında gelmiştir. Ancak Avrupa’ya daha önce kuzeyden göç etmişlerdir. Avarlar devleti de Avrupa’da kurulmuş ve İstanbul’u da kuşatmıştır.

Osmanlı Devleti daha sonra İstanbul’u doğudan kuşatmışlardır. Avarlar ise çok daha önce batı tarafından yani Avrupa tarafından İstanbul’u kuşatmışlardır.

Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti

Avarların Hristiyanlığı Kabul Etmesi

Avarlar Avrupa Hun devletinden sonra Avrupa’ya gelerek yerleşen bir Türk devletidir. Bugünkü Macarların ve Bulgarların Avar Türklerinin torunları olduğu düşünülmektedir.

Göktürk devletinden baskı gören Avarlar Bizans’tan kendilerine toprak verilmesini istediler. Bizans da batı tarafını güvenli hale getirmek için bu isteği kabul etmiştir. Avrupa’ya yerleşen Avarlar zamanla birçok fetihler yapmış ve epey genişlemiştir.

Avrupa’da o dönemde Hristiyanlık egemen hale gelmiştir. Zamanla Şama olan Avar halkı da Avrupalılardan etkilenerek Hristiyanlaşmaya başladı. Ülkenin güç kaybetmesiyle birlikte Avarların son hükümdarı Tudun Kağan düşmanları olan Franklara elçi göndererek kendilerine saldırılmaması karşılığında Hristiyan olmayı kabul edeceğini söyledi.

Tudun Kağan Frank kralının huzurunda törenle Hristiyanlığı kabul edip Todor adını aldı. Böylece Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk hükümdarı Tudun Kağan oldu. Ancak Frank kralı sözlerini tutmayınca Tudun Kağan tekrar Şamanizm inancına döndü. Daha sonra 803 yılında Avarlar dağılma sürecine girdiler. Böylece Avar halkı da Avrupalılara karışarak komple Hristiyanlaştı.

Avarlarla Hazarlar hep karıştırılır. Avarlar Hristiyanlığı, Hazarlar ise Museviliği kabul etmiştir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 + three =