Hücre ile İlgili 50 Soru ve Cevapları

Hücre konusu biyolojinin temelidir. Her canlı hücreden oluşmaktadır. Bu yazıda hücre ile ilgili temel bazı bilgileri paylaşıp hücre ile ilgili 50 soru soracağız. Böylece konuyu hızlıca tekrar etmiş olacağız.

Hücre Nedir?

Hücre canlılığın en küçük ve anlamlı parçasıdır. Çeşitli yapı ve organellerle canlıyı inşa eden tuğlalar gibidir. Birçok canlı ise sadece bir hücreden oluşur. Bunlara tek hücreli canlılar denmektedir.

Hücrenin bulunduğu canlıya göre yapısında farklılıklar görülmektedir. Aynı canlının farklı bölgelerinde farklı yapıdaki hücreler vardır. Hücreler üstlendikleri görevlere göre özelleşmişlerdir.

Gelişkin canlılarda hücreler dokuları, dokular da organları oluşturmaktadır. Ancak birçok canlı türünde doku ve organ yoktur. Bakteriler gibi milyonlarca türü olan canlılar ise sadece tek hücreden ibarettir. Bu canlıları gözlemlemek için genellikle mikroskop kullanırız.

Hücrenin yapısı konusunda hücrenin genel özellikleri üzerinde kısaca durmuştuk. Ayrıca hücre ile ilgili ilginç gerçekler yazısında da konuyla ilgili ilginç bilgileri paylaşmıştık.

Hücre ile ilgili 50 soru

Hücre ile İlgili Sorular ve Cevapları

Şimdi de 50 soruda hücre ile ilgili bilgilerimizi özetleyelim.

1) Hücreler en temelde nasıl sınıflandırılır?

Hücreler prokaryot ve ökaryot olarak ikiye ayrılır.

2) Hücrenin en temel yapıları nelerdir?

Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek üç ana yapıdır.

3) Prokaryot ve ökaryot hücre arasındaki temel fark nedir?

Prokaryot hücrelerde zarlı organel ve çekirdek yoktur. Ökaryot hücrelerde zarlı organeller ve çekirdek bulunur.

4) Hücrenin bir arada tutulmasını sağlayan temel yapı nedir?

Hücre zarı hücreyi bir arada tutar.

5) Sadece bitki hücrelerinde bulunan organeller hangileridir?

Plastitlerdir. Bunlar kloroplast, kromoplast ve lökoplast şeklindedir.

6) Bitki hücrelerinde fotosentezi sağlayan organel hangisidir?

Kloroplast organelidir.

7) Bitkiye yeşil rengi veren pigmentin adı nedir?

Kloroplast içerisinde bulunan klorofil pigmentidir.

8)  Bütün hücrelerde ortak bulunan zarsız organel hangisidir?

Ribozom organelidir. Protein sentezinde görev alır.

9) Hücrede besin depolanması ve boşaltılmasında görev alan yapının adı nedir?

Koful organeli hem besinleri tutar hem de boşaltımda rol oynar. Besin kofulu, boşaltım kofulu gibi türleri vardır.

10) Hücre içi sindirimde görev alan organel hangisidir?

Lizozom

11) Yaşlanmış hücrelerin kendini yok etmesine ne ad verilir?

Otoliz.

12) Otolizde rol oynayan organel hangisidir?

Lizozom organeli sindirim sıvısını hücre içine akıtınca hücre kendini sindirir ve yok eder.

13) Hücre içi madde iletiminde görevli organel hangisidir?

Endoplazmik retikulum.

14) Endoplazmik retikulumun türleri nelerdir?

Granüllü endoplazmik retikulumun üzerinde ribozomlar bulunur. Granülsüz endoplazmik retikulum ise düz yapıdadır.

15) Hücrede salgıdan sorumlu organel hangisidir?

Hücrede salgı yapan organel golgi aygıtı ya da golgi cisimciği olarak adlandırılan organeldir.

16) Bitki, bakteri ve mantarlara hücre zarının dışında bulunan koruyucu tabakaya ne ad verilir?

Hücre duvarı veya hücre çeperi.

17) Bitkilerdeki hücre duvarının ana maddesi nedir?

Bitkilerde hücre duvarı selüloz yapıdadır.

18) Bakterilerdeki hücre duvarı neyden oluşmuştur?

Peptidoglikan olarak adlandırılan bir maddeden oluşmuştur.

19) Mantarlarda hücre duvarı hangi maddeden meydana gelmiştir?

Mantar hücre duvarı kitinden meydana gelmiştir.

20) Hücre zarına seçici geçirgenlik kazandıran molekül hangisidir?

Glikoprotein hücre zarına seçici geçirgenlik özelliği kazandırır.

21) Hücre zarındaki boşluklara ne denir?

Hücre zarında por adı verilen açıklıklar bulunmaktadır.

22) Üreme görev alan ve hayvan hücresinde bulunduğu halde bitki hücresinde olmayan yapı hangisidir?

Sentrozom organeli hücre bölünmesinde görev alır ancak bitki hücrelerinde bulunmaz.

23) Hücrede kromozom sayısının korunduğu bölünme türü hangisidir?

Mitoz bölünmede bir hücreden 2 adet üretilir ancak kromozom sayısı değişmez.

23) Kromozom sayısının yarıya indiği bölünme türü hangisidir?

Mayoz bölünmede bir hücreden 4 adet hücre üretilir ve bu hücrelerin kromozom sayısı yarıya inmiştir.

24) Hücrede kromozomu oluşturan nükleik aside ne ad verilir.

DNA.

25) Protein sentezinde görev alan ve DNA tarafından üretilen nükleik asit hangisidir.

RNA.

26) DNA ve RNA arasındaki temel fark nedir?

DNA çift zincirli, RNA ise tek zincirlidir.

27) DNA’nın kendini eşlemesine ne isim verilir.

DNA’nın eşlenmesine replikasyon denir.

28) DNA’dan RNA sentezlenmesine ne denir?

RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir.

29) Tek hücreli olduğu halde ökaryot yapıda canlıları içeren alem hangisidir?

Protista alemindeki canlılar tek hücreli oldukları halde ökaryot yapıdadır.

30) Bitkilerin depo bölgelerin bol bulunan organel hangisidir?

Lökoplast organeli bitkilerde depo görevini üstlenir.

31) Bitkiye farklı renkler veren organel hangisidir?

Kromoplast organeli bitkide çeşitli renklerin ortaya çıkmasına olanak sağlar.

32) DNA’nın kendine has bazı hangisidir?

Timin bazı sadece DNA’da bulunur.

33) RNA’nın kendine has bazı hangisidir?

Urasil bazı sadece RNA’da yer alır.

34) DNA üzerindeki anlamlı kod parçalarına ne denir?

DNA’da anlamlı kod bölümlerine gen denir.

35) Hücre bölünmesinde çekirdek bölünmesine ne ad verilir?

Karyokinez.

36) Hücre bölünmesinde sitoplazma bölünmesine ne denir?

Sitokinez.

37) Bitkilerde bölünme sırasında hücre duvarından dolayı boğumlanma oluşmaz. Bunun yerine ne oluşur?

Ara lamel ya da orta lamel oluşumu görülür.

38) Sentrozom iki alt birimden oluşur. Bunların ismi nedir?

Sentrozom iki adet sentriolden oluşur.

39) Hücrede oksijenli solunumla enerji üretilmesini sağlayan organel hangisidir?

Mitokondri organeli hücrede oksijenli solunumdan sorumludur.

40) Çift zarlı organeller hangileridir?

Mitokondri ve plastitler çift katlı zara sahiptir.

41) Zarsız organeller hangileridir?

Ribozom ve sentrozom gibi organeller zarsızdır.

42) Hücre ile dış ortam arasında enerji harcanmadan gerçekleşen madde alışverişine ne denir?

Pasif taşıma denir. Pasif taşımada hücre zarındaki porlardan su ve çeşitli bileşikler geçiş yapar. Çok olan madde az olan madde tarafına geçer ve denge sağlanır.

43) Hücre zarından geçebilecek büyüklükteki maddelerin enerji harcanarak içeri alınmasına ne denir?

Aktif taşıma denir. Aktif taşımada az olan yerden çok olan yere enerji harcanarak madde taşınır.

44) Hücre zarından geçemeyecek büyüklükte maddelerin hücre içine alınmasına ne denir?

Endositoz denir. Endositozda hücre zarıyla içeri alınacak maddeye cep oluşturulur.

45) Endositoz kaça ayrılır?

Katı maddelerin endositozuna fagositoz, sıvı maddelerinkine ise pinositoz denir. Yani ikiye ayrılabilir.

46) Büyük boşaltım maddelerinin cep oluşturularak hücre zarından dışarı atılmasına ne ad verilir.

Ekzositoz denir. Ekzositoz endositozun tersidir.

47) Tek hücrelerilerde hücre zarının kıvrılmasıyla ortaya çıkan ve hareketi sağlayan yapılar nelerdir?

Yalancı ayaklardır. Amip yalancı ayakları gözlemlemek için en iyi örnektir.

48) Hücre zarında çıkıntı olarak bulunan diğer yapılar nelerdir?,

Sil ve kamçı gibi yapılar da hücre zarından çıkıntı yapar ve hücrenin hareket etmesine olanak sağlar.

49) Hücre zarının yapısında ne vardır?

Hücre zarının yapısında büyük oranda yağ ve protein vardır. Çok miktarda da karbonhidrat vardır.

50) Benzer özellikte hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan işlevsel bölgeye ne ad verilir.

Hücreler bir araya gelerek dokuyu oluşturur. Dokular da bir araya gelerek organları oluşturur.

Daha önce yayınladığımız 9. sınıf hücre ile ilgili sorular ve cevapları yazısında da çeşitli test soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz. Burada verdiğimiz sorulara iyi çalışmanızı ve tekrar etmenizi öneriyoruz. Çünkü 50 soruda neredeyse bütün konuyu özetledik.

Tags:

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two + eight =