Isınma Amaçlı Kullanılan Yakıtların İnsan ve Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Isınmak çok temel bir ihtiyaçtır. Özellikle kış aylarının sert geçtiği iklimlerde insanlar ısınmadan yaşayamazlar. Isınmak için bize ısı veren bir enerji kaynağına ihtiyaç duyarız. Isınma amaçlı olarak geçmişten günümüze çeşitli yakıtları kullanmaktayız. Ancak ısınma amaçlı kullanılan yakıtların çeşitli zararları da bulunmaktadır. Bu yazıda ısınma amaçlı kullanılan yakıtların insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri konusuna değineceğiz.

Öncelikle ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar nelerdir ona değinelim. Ardından da bunların verdiği zararlar üzerinde kısaca duralım.

Isınma amaçlı kullanılan yakıtlar ve zararları

Isınma Amaçlı Kullanılan Yakıtlar

Isınma amaçlı biz çeşitli yakıtlar kullanmaktayız. Bu yakıtlar odun ve fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar da odun gibi yine canlılardan elde edilir ancak fosil yakıtlardın farkı çok uzun süre beklemiş olmalarıdır.

Enerji elde etme amacıyla kullanılan yakıtlar şöyle sıralanabilir:

 • Odun
 • Kömür
 • Doğalgaz
 • Petrol ürünleri

Bu ürünlerden doğalgaz ve petrol ürünleri diğer alanlarda da enerji elde etmek için kullanılan başlıca yakıtlardır. Buna karşın ısınma amaçlı kullanılan yakıtların önde gelenleri odun ve kömür şeklindedir.

Enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları olarak iki ana kategoriye ayrılır. Yukarıda saydıklarımızın tamamı yenilenemez enerji kaynağıdır.

Isınma Amaçlı Kullanılan Yakıtların Zararları

Isınma amacıyla kullandığımız yakıtların çevre üzerinde birçok olumsuz etkileri bulunmaktadır. İnsan da çevreden etkilenen bir canlı olduğu için bu yakıtların insanlara da çeşitli zararları olmaktadır. Bu zararları maddeler halinde sıralayalım:

 • Fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan gazlar hava kirliliğine neden olmaktadır.
 • Hava kirliliği asit yağmurlarına neden olduğu için zamanla toprak ve su kirliliği de ortaya çıkmaktadır.
 • Toprağa bulaşan kirlilik besinlerimizin daha sağlıksız olmasına neden olmaktadır.
 • Hava kirliliği solunum yolu hastalıklarını ve akciğer kanseri gibi ölümcül rahatsızlıklara neden olur.
 • Bu yakıtlardan çıkan karbon monoksit (CO) gibi gazlar zehirlenmelere ve ölümlere neden olabilmektedir.
 • Atmosferin hava bileşimi değişmekte ve havanın kalitesi bozulmaktadır.
 • Bu yakıtlar yenilenemez oldukları için miktarları zamanla azalmaktadır. Bu da birikmiş toplam yakıtın günden güne azalması demektir.
 • Yakıtların azalması enerji maliyetlerini arttırmakta bu da ekonomilere olumsuz etkiler yapmaktadır.

Isınma amaçlı kullanılan yakıtların çevreye en büyük zararı genel manada kirlilik, insana en büyük zararı ise doğal yapının bozulması sonucu bozulan sağlıktır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eight − 1 =