İskelet Çeşitleri

İskelet ÇeşitleriVücudumuza destek ve hareket sağlayan yapılar iskeleti oluşturur. İskelet sadece insan gibi gelişmiş omurgalılarda bulunmaz. Canlıdan canlıya iskelet yapıları çeşitlilik gösterir. Burada biz iskelet çeşitlerini sınıflandıracağız. Canlılarda iskelet çeşitleri 3 tanedir. Bu iskelet çeşitlerini şu şekilde söyleyebiliriz:

  1. Hidrostatik iskelet
  2. Dış iskelet
  3. İç iskelet

Bu iskelet çeşitleri aynı düzene göre az gelişmişten çok gelişmeşe doğru da sıralanmıştır. Hidrostatik iskelet hidra gibi omurgasız canlılardan başlayarak görülür. Dış iskelet de karada yaşayan omurgasız hayvanlarda bulunur ve nemli vücut yüzeyinden su kaybını azaltır. İç iskelet ise gelişmiş omurgalılar omurgalılarda bulunur. Ancak iç iskeletin deniz yıldızı gibi omurgasızlarda da görüldüğü görülür.

İç iskelet insan vücudunda bulunan iskelet çeşididir. Burada gelişmiş bir iskelet yapısı olduğu için iskelet sistemi birden fazla sorumluluğu üstlenmiştir. Şöyle ki, insandaki iç iskelet bulundurduğu kemiklerle kan üretimini de gerçekleştirmektedir.

Omurgalılardan balıklar, kuşlar ve memelilerde iç iskelet bulunur. İskeletin yapısı ise embriyo döneminde kıkırdaktan oluşur. Sonra farklılaşarak kemiğe dönüşür ancak aradaki esnekliğin kalması için kıkırdak olarak kalan kısımlar da bulunur. Köpekbalığında ise iskelet yaşam boyunca kıkırdaktan oluşur. Bu nedenle köpek balıkları hayat boyu büyüyebilirler.

Dış İskelet ile İç İskeletin Farkları

Hidrostatik iskelet sadece az gelişmiş canlılarda bulunduğu için hayvan iskeleti açısından bizi en çok iç ve dış iskelet ilgilendirmektedir. Bu iki iskeletin farkını bilmek de biyoloji bilgisi açısından önemlidir.  İnsanda ve diğer gelişkin canlılarda iç iskelet bulunurken salyangoz gibi gelişmemiş hayvanlarda ise dış iskeletin bulunduğunu unutmamak gerekir. İki iskelet türünün farklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İç iskelette kaslar iskelete dıştan bağlıdır. Dış iskelette ise içten bağlıdır.
  • Dış iskelet ektoderm tabakasından oluşurken iç iskelet mezodermden farklılaşır.
  • İç iskelet haraketi sağlar. Dış iskelet genelde hareket sağlamaz.

İskelet çeşitlerini destek ve hareket sistemi içerisinde detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × 2 =