İzoelektronik Ne Demek?

Kimya dersinde izotop, izobar, izoton, izoelektronik gibi kavramları çok sık görürüz. Bu kavramlara hakim olursak kimya dersinde başarı şansımız artacaktır. Daha önce izotop nedir adlı yazıda izotop kavramı üzerinde durduk. Bu yazıda izoelektronik ne demek bunun üzerinde duracağız.

Adından da anlaşıldığı gibi izoelektronik kavramı elektron ile ilgili bir durumdur. Aynı elektron dizilimine sahip kimyasal türlere izoelektronik denir. Yani izoelektroniklik iki yapının birbirine göre durumudur. Bu yapı atom, iyon veya molekül olabilir.

İzoelektronik ile ilgili sorular genellikle tanım ile ilgili çıkar. Bu nedenle tanıma dikkat etmek gerekir. İki atomun ya da iyonun izoelektronik olması için elektron sayıların aynı olması yetmez. Bununla birlikte elektron dağılımlarının da aynı olması gerekir.

İzoelektronik Atom ve İyonlar

Aşağıdaki görselde izotop atom ve iyonlara örnek gösterilmiştir. Klor atomunun normalde 17 protonu ve dolayısıyla 17 elektronu vardır. Ancak 1 elektron aldığında elektron sayısı 18 olur ve soygaz düzeninde olan argon atomuna benzer.

izoelektronik ne demek

Kimyasal özelliklerin belirlenmesinde elektron dizilimi önemli bir faktördür. İzoelektronik yapıların kimyasal özellikleri benzerdir.

Diğer Kavramlar

İzoelektronik gibi önemli olan diğer kavramlara da kısaca bakalım. İzotop atom nedir, izoton nedir, allotrop nedir gibi sorulara kısaca cevap verelim.

İzotop atom: Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara izotop atomlar nedir. Nötron sayıları farklı olduğu için bu atomların kütle numaraları da farklı olacaktır. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı ancak fiziksel özellikleri farklıdır.

İzoton atom: Nötron sayıları aynı olan farklı atomlardır. Kimyasal özellikleri ve fiziksel özellikleri için bir şey söylenemez.

İzobar atom: Kütle numaraları aynı olan farklı atomlardır. Bu atomların kütleleri aynıdır ancak özellikleri için kesin bir şey söylenemez.

Allotrop: Aynı elementin farklı dizilimlerinden oluşan yapılardır. En bilindik örneği elmas ve grafittir. Bu iki yapının kimyasal eğilimleri aynıdır ancak fiziksel özellikleri tamamen farklıdır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × 5 =