Kaç Tane Negatif Rakam Vardır?

Sayıları, rakamları, matematiksel ifadeleri sınıflandırabilmek ve birbirinden ayırabilmek matematik bilgisi açısından çok önemlidir. Öğrenciler sık sık kaç tane negatif rakam vardır diye soru soruyor. Bu yazıda bu soru üzerinde durarak bazı temel bilgiler sunalım.

Cevap: Negatif rakam yoktur. Bir sayı negatifse zaten rakam değildir. Bütün rakamlar pozitiftir.

Bu neden böyle anlamak için rakam nedir bilmek gerekir. Bunu anlamazsak pozitif rakam, negatif rakam gibi ifadelerle kavram karmaşası yaşarız.

Matematikte asıl olan sayılardır. Rakam dediğimiz kavram sayıları ifade etmek için kullanılan matematik alfabesidir. Negatif bir sayı bu nedenle rakam olamaz.

Kaç tane negatif rakam vardır

Bütün Rakamlar

Matematikte 10’luk sayma sisteminde yani günlük hayatta kullandığımız sayı sisteminde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde rakamlar vardır. Yani kaç tane rakam vardır dediğimiz zaman cevabımız 10 olur.

Rakamlarla matematikte sayıları ifade edebiliriz. Örneğin 27 sayısında 2 ve 7 rakamlarını kullandık. 1,5 sayısında 1 ve 5 rakamlarının arasında virgül koyduk. Rakamın başına – işareti koyarsak da negatif sayıları ifade etmiş oluruz. Örneğin -2 sayısını yazmak için 2 rakamının başına – işareti getirdik.

Kısacası negatif bir sayı olabilir ancak negatif bir rakam olamaz.

Her rakam bir sayıdır ancak her rakam sayı değildir ilkesi de buradan gelmektedir. 3 sayısını ifade etmek için 3 rakamı yeterlidir. Bu şekilde tek rakamla ifade eden sayılara bazen sayı değil de rakam dendiği olur. Ancak matematikte temel alınan değer sayıdır. Rakam bir değer değil, sayıları ifade etmek için kullandığımız sembollerdir.

Kaç Tane Negatif Sayı Vardır?

Diğer çok sorulan sorulardan biri de kaç tane negatif sayı meselesidir. Elbette pozitif sayılar sonsuz tane olduğuna göre negatif sayılar da sonsuz tane olacaktır.

Hangi pozitif sayının başına – işareti getirirseniz o sayı negatif olur. Bu nedenle pozitif sayı kadar negatif sayı da olacaktır. Her ikisinden de sonsuz adet vardır.

Sayı doğrusunu düşünelim. Sayı doğrusunda sonsuz tane nokta seçebilir değil mi? Hem negatif hem de pozitif taraftan seçtiğimiz her nokta başka bir sayıya karşılık gelecektir. Sayı doğrusu her iki taraftan da sonsuza kadar uzadığı için sonsuz tane sayı içermektedir.

Matematikte tam sayılar, doğal sayılar, sayma sayıları, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, karmaşık sayılar, reel sayılar gibi kavramların iyi anlaşılması önemlidir.

Tags:
Bir Yorum

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + fourteen =